dr Mikołaj Kościński

mikolaj.koscinski@amu.edu.pl

Publikacje

Verbascum nigrum L. (mullein) extract as a natural emulsifier

Food Hydrocolloids, 2018, doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.02.050
M. Jarzębski, W. Smułek, M. Kościński, T. Białopiotrowicz, E. Kaczorek

Electrical Characterization of Ammonia Carbon-Based Sensors

Acta Physica Polonica A, 2015, 128, 182-184
M. Kościński, M. Seredych, T. J. Bandosz, M. Śliwińska-Bartkowiak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.