mgr Natalia Przybylska

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki (specjalność: Fizyka Medyczna), Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
natprz2@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Właściwości antybiotyków adsorbowanych w węglowych układach nanoporowatych
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne / Zakład Fizyki Dielektryków, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Własności adsorbowanych cieczy w układach nanoporowatych
  • Charakteryzacja i właściwości strukturalne nanoukładów
  • Metody badawcze: mikroskopia sił atomowych, spektroskopia dielektryczna, spektroskopia Rammana oraz IR
Wybrane publikacje: 
  • Natalia Przybylska, Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak, Properties of aqueous  solutions of drugs limited in nanopores, AMPERE NMR School 2018
  • Natalia Przybylska, Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak, Properties of aqueous  solutions of drugs limited in nanopores, Nanotech Poland 2018
  • Natalia Przybylska, Angelina Sterczyńska, Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak, Phenomenon of wetting aqueous solution medicine Metamizole sodium on differential siliceous surfaces, mica and HOPG, Nanotech Poland 2017

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.