Prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak

Członek Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Fizycznych
Profesor Nauk Fizycznych

Kierownik Zakładu Fizyki Dielektryków na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedstawiciel Samodzielnych Pracowników Nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

+48 61 829 5235
msb@amu.edu.pl

Publikacje

Electrical Characterization of Ammonia Carbon-Based Sensors

Acta Physica Polonica A, 2015, 128, 182-184
M. Kościński, M. Seredych, T. J. Bandosz, M. Śliwińska-Bartkowiak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.