mgr Angelina Sterczyńska

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Specjalność: Fizyka Doświadczalna, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2010
Promotor: Prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak
Zakład: Zakład Fizyki Dielektryków, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i charakterystyka krzemionki mezoporowatej
  • Przemiany fazowe cieczy w warunkach ograniczenia przestrzennego
  • Zjawiska adhezji i zwilżalności na powierzchni nanostruktur
  • Tensjometria
Wybrane publikacje: 
  • Z. Tylczyński, A. Sterczyńska and M. Wiesner, Temperature dependences of piezoelectric, elastic and dielectric constants of L-alanine crystal, J. Phys.: Condens. Matter 23, 355901-6, 2011
  • A. Sterczyńska, A. Deryło-Marczewska, M. Śliwińska-Bartkowiak, J. Piotrowska, M. Jarek, K. Domin, Phase Transitions of octamethylcyclotetrasiloxane confined inside aluminosilicate and silicate nanoporous matrices, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118(1), 263-276, 2014
  • M. Śliwińska-Bartkowiak, A. Sterczyńska, Y. Long, K.E. Gubbins, The Influence of Microroughness on the Wetting Properties of Nano-Porous Silica Matrices, Molecular Physics, 112(17), 2365-2371, 2014
  • K. Domin, K.-Y. Chan, H. Yung, K. E. Gubbins, M. Jarek, A. Sterczyńska and                  M. Śliwińska-Bartkowiak, Structure of Ice in Confinement: Water in Mesoporous Carbons,     Journal of Chemical and Engineering Data, 61 (12), 4252–4260, 2016

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.