dr inż. Maciej Jarzębski

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015
Doktor Nauk Techniczych Inżynieryjnych, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, 2010
Tytuł pracy: Synteza i badanie właściwości fizycznych nanocząstek o potencjalnych zastosowaniach w systemach bezpośredniego dostarczania leków i diagnostyce
Promotor: Prof. dr hab. Adam Patkowski
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i analiza nanoczastek i materiałów do aplikacji biomedycznych
  • Wyznaczanie rozmiaru cząstek technikami dynamicznego rozpraszani światła (DLS), analizy ruchu pojędynczych cząstek (NTA)
  • Druk 3D
Wybrane publikacje: 
  • M. Jarzębski, B. Bellich, T. Białopiotrowicz, T. Śliwa, J. Kościński, A. Cesàro, Particle tracking analysis in food and hydrocolloids investigations, Food Hydrocolloids, 2017, 68, 90-101
  • M. Jarzębski, T. Śliwa, B. Peplińska, J. Jakubowicz, R. Kuzioła, J. Kościński, T. Białopiotrowicz, J. Gapiński, Submicron sized fluorescent silica particles characterization Nuclear Instruments and Methods, Physics Research B, 2017, in press
  • M. Jarzebski, Y. Zhang, T. Sliwa, J. Mazuryk, T. Deptula, M. Kucinska, M. Murias, J. Buitenhuis, J. Gapiński, A. Patkowski, Core–shell fluorinated methacrylate nanoparticles with Rhodamine-B for confocal microscopy and fluorescence correlation spectroscopy applications, Journal of Fluorine Chemistry, 2016, 183, 92-99
  • J. Gapinski, M. Jarzębski, J. Buitenhuis, T. Deptula, J. Mazuryk, A. Patkowski, Structure and Dimensions of Core–Shell Nanoparticles Comparable to the Confocal Volume Studied by Means of Fluorescence Correlation Spectroscopy, Langmuir, 2016, 32 (10), pp 2482–2491
  • W. Smułek, A. Zdarta, A. Pacholak, A. Zgoła-Grześkowiak, Ł. Marczak, M. Jarzębski, E. Kaczorek, Saponaria officinalis L. extract: Surface active properties and impact on environmental bacterial strains, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2017, 150, pp209–215

Publikacje

Fluorescein ether-ester dyes for labeling of fluorinated methacrylate nanoparticles

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2019, 382, 111956
M. Jarzębski, B. Peplińska, P. Florczak, J. Gapiński, D. Flak, P. Mała, A. Ramanavicius, E. Baryła-Pankiewicz, J. Kobus- Cisowska, A. Szwajca

Verbascum nigrum L. (mullein) extract as a natural emulsifier

Food Hydrocolloids, 2018, doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.02.050
M. Jarzębski, W. Smułek, M. Kościński, T. Białopiotrowicz, E. Kaczorek

Nanosized structures for medical application

Obszary wiedzy naukowej. Prawo i Społeczeństwo. Fizyka. Tematy do dyskusji na XXI wiek, ISBN 978-83-934497-0-5, 2012, 167 – 181

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.