dr hab. Mikołaj Lewandowski, prof. UAM

Wzrost, struktura i właściwości fizykochemiczne nanostruktur na powierzchniach
Stopień naukowy: 
Doktor habilitowany nauk fizycznych, Uniwersytet Wrocławski, 2020
Doktor Nauk Inżynieryjnych, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Niemcy, 2011
+48 61 829 6710
lewandowski@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Wzrost, struktura, właściwości elektronowe, magnetyczne i katalityczne nanostruktur:
  • cienkich warstw, nanocząstek oraz nanodrutów metali i tlenków
  • materiałów 2D i quasi-2D: epitaksjalnego grafenu i ultracienkich (< 0.5 nm) warstw
Wybrane publikacje: 
 • N. Michalak, T. Ossowski, Z. Miłosz, M. J. Prieto, Y. Wang, M. Werwiński, V. Babacic, F. Genuzio, L. Vattuone, A. Kiejna, T. Schmidt, M. Lewandowski, Ostwald Ripening in an Oxide-on-Metal System, Advanced Materials Interfaces, 2022, 9, 2200222
 • Z. Miłosz, D. Wilgocka‐Ślęzak, E. Madej, N. Spiridis, S. Jurga, F. Stobiecki, M. Lewandowski, Graphene Blocks Oxidative Segregation of Iron Dissolved in Platinum: A Model Study, Advanced Materials Interfaces, 2021, 8, 202002172.
 • M. Lewandowski, I. M. N. Groot, Z.-H. Qin, T. Ossowski, T. Pabisiak, A. Kiejna, A. Pavlovska, S. Shaikhutdinov, H.-J. Freund, E. Bauer, Nanoscale Patterns on Polar Oxide Surfaces, Chemistry of Materials, 2016, 28, 7433-7443.
 • N. Michalak, Z. Miłosz, G. Peschel, M. Prieto, F. Xiong, P. Wojciechowski, T. Schmidt, M. Lewandowski, Symmetry-Induced Structuring of Ultrathin FeO and Fe3O4 Films on Pt(111) and Ru(0001), Nanomaterials, 2018, 8(9), 719.
 • M. Lewandowski, T. Pabisiak, N. Michalak, Z. Miłosz, V. Babačić, Y. Wang, M. Hermanowicz, K. Palotás, On the Structure of Ultrathin FeO Films on Ag(111), Nanomaterials, 2018, 8(10), 828.
 • Y. Wang, G. Carraro, H. Dawczak-Dębicki, K. Synoradzki, L. Savio, M. Lewandowski, Reversible and irreversible structural changes in FeO/Ru(0 0 0 1) model catalyst subjected to atomic oxygen, Applied Surface Science, 2020, 528, 146032.

Publikacje

Boudouard reaction under graphene cover on Ni(1 1 1)

Applied Surface Science, 2022, 599, 154065
R. Davì, G. Carraro, M. Stojkovska, M. Smerieri, L. Savio, M. Lewandowski, J.-J. Gallet, F. Bournel, M. Rocca, L Vattuone

Ostwald Ripening in an Oxide-on-Metal System

Advanced Materials Interfaces, 2022, 9, 17
N. Michalak, T. Ossowski, Z. Miłosz, M. J. Prieto, Y. Wang, M. Werwiński, V. Babačić, F. Genuzio, L. Vattuone, A. Kiejna, T. Schmidt, M. Lewandowski

Graphene Blocks Oxidative Segregation of Iron Dissolved in Platinum: A Model Study

Advanced Materials Interfaces, 2021, doi.org/10.1002/admi.202002172
Z. Miłosz, D. Wilgocka‐Ślęzak, E. Madej, N. Spiridis, S. Jurga, F. Stobiecki, M. Lewandowski

Vibrational fingerprint of the catalytically-active FeO2-x iron oxide phase on Pt(1 1 1)

Applied Surface Science, 2020, 512, 145774
M. Stojkovska, R. Davì, G. Carraro, M. Smerieri, M. Lewandowski, M. Rocca, L. Vattuone, L. Savio

Scanning tunneling microscopy study of Cu-induced surface restructuring of Si(100)-(2 × 1)

Applied Surface Science, 2019, 480, 1156-1161
Z. Miłosz, P. Wojciechowski, I. Zgrajek, M. Wróblewska-Marciniak, S. Mielcarek, F. Stobiecki, M. Lewandowski

On the Structure of Ultrathin FeO Films on Ag(111)

Nanomaterials, 2018, 8(10), 828
M. Lewandowski, T. Pabisiak, N. Michalak, Z. Miłosz, V. Babačić, Y. Wang, M. Hermanowicz, K. Palotás, S. Jurga, A. Kiejna

Symmetry-Induced Structuring of Ultrathin FeO and Fe3O4 Films on Pt(111) and Ru(0001)

Nanomaterials, 2018, 8(9), 719
N. Michalak, Z. Miłosz, G. Peschel, M. Prieto, F. Xiong, P. Wojciechowski, T. Schmidt, M. Lewandowski

Nanoscale Patterns on Polar Oxide Surfaces

Chemistry of Materials, 2016, 28, 7433-7443
M. Lewandowski, I. M. N. Groot, Z.-H. Qin, T. Ossowski, T. Pabisiak, A. Kiejna, A. Pavlovska, S. Shaikhutdinov, H.-J. Freund, E. Bauer

Structure of Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001): The role of epitaxial strain at the iron oxide/metal single crystal interface

Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, Springer, 2015, ISBN 978-94-017-9696-5, DOI: 10.1007/978-94-017-9697-2_32, 319-324
M. Lewandowski, , Z. Miłosz, R. Ranecki, T. Luciński, S. Jurga

Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions

Thin Solid Films, 2015, 591, 285-288
M. Lewandowski, Z. Miłosz, , R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001)

Surface and Coatings Technology 271 (2015), 87-91
M. Lewandowski, B. Scheibe, T. Vasileiadis, , Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Oxidation kinetics of thin and ultra-thin Fe films

Acta Physica Polonica A, 2015, 127, 549-551
A. Marczyńska, J. Skoryna, M. Lewandowski, L. Smardz

Modification of interlayer exchange coupling in Fe/V/Fe trilayers using hydrogen

Journal of Alloys and Compounds 645 (2015), S280–S283
J. Skoryna, A. Marczyńska, M. Lewandowski, L. Smardz

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.