dr Juliusz Skoryna

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Instytut Fizyki Molekularnej, Państwowa Akademia Nauk, Zakład Cienkich Warstw, Poznań, 2016
Tytuł pracy: Badania XPS pasma walencyjnego nanomateriałów metalicznych odwracalnie absorbujących wodór
Promotor: dr hab. Lesław Smardz
Zakład: Zakład Cienkich Warstw, Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk

Zainteresowania naukowe: 
  • Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS)
  • Nanomateriały cienkowarstwowe
  • Wodorowe ogniwa paliwowe
  • Ciekłe kryształy
Wybrane publikacje: 
  • J. Skoryna, M. Wachowiak, A. Marczyńska, A. Rogowska, Ł. Majchrzycki, W. Koczorowski, R. Czajka, L. Smardz, Correlation Between Interlayer Exchange Coupling and Hydrogen Absorption in V-Fe Layered Structures, Surface and Coatings Technology, 2016, 303, 119
  • J. Skoryna, S. Pacanowski, A. Marczyńska, M. Werwiński, A. Rogowska, M. Wachowiak, Ł. Majchrzycki, R. Czajka, L. Smardz, XPS Valence Band Studies of Nanocrystalline Zr-Pd Alloy Thin Films, Surface and Coatings Technology, 2016, 303, 125
  • J. Skoryna, A. Marczyńska, M. Lewandowski, L. Smardz, Modification of interlayer exchange coupling in Fe/V/Fe trilayers using hydrogen, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 645, 280
  • J. Skoryna, A. Marczyńska, L. Smardz, XPS Studies of nanocrystalline La-Ni and LaNi5-xAlx (x = 0.2, 0.5, 1) alloy thin films, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 645, 384
  • J. Skoryna, A. Marczyńska, S. Pacanowski, A. Szajek, L. Smardz, XPS valence band studies of LaNi5−xMx (M = Al, Co; x = 0, 1) alloy thin films, Acta Physica Polonica, 2015, A 127, 430

Publikacje

Oxidation kinetics of thin and ultra-thin Fe films

Acta Physica Polonica A, 2015, 127, 549-551
A. Marczyńska, J. Skoryna, M. Lewandowski, L. Smardz

Modification of interlayer exchange coupling in Fe/V/Fe trilayers using hydrogen

Journal of Alloys and Compounds 645 (2015), S280–S283
J. Skoryna, A. Marczyńska, M. Lewandowski, L. Smardz

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.