Prof. dr hab. Feliks Stobiecki

Członek Rady Naukowej

Kierownik Zakładu Cienkich Warstw Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

+48 61 869 5136
feliks.stobiecki@ifmpan.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Własciwości magnetyczne i transportowe cienkich warstw magnetycznech
  •  Poliwarstwy i nanostruktury
  • Proces krystalizacji filmów amorficznych
  • Gigantyczny magnetoopór
Wybrane publikacje: 
  • M. Matczak, P. Kuświk, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki, A. Ehresmann, Co/Au multilayers with graded anisotropy for magnetic field sensing, Applied Physics Letters 2012, 100, 162402.
  • M. Tekielak, R. Gieniusz, M. Kisielewski, P. Mazalski, A. Maziewski, V. Zablotskii,  F. Stobiecki, B. Szymański, R. Schäfer, The effect of magnetostatic coupling on spin configurations in ultrathin multilayers, Journal of Applied Physics 2011, 110, 043924.
  •  P. Kuświk, A. Ehresmann, M. Tekielak, B. Szymański, I. Sveklo, P. Mazalski, D. Engel, J. Kisielewski, D. Lengemann, M. Urbaniak, Ch.Schmidt, A. Maziewski, F. StobieckiColloidal domain lithography for regularly arranged artificial magnetic out-of-plane monodomains in Au/Co/Au layers, Nanotechnology 2011, 22, 095302. 
  • M. Urbaniak, P. Kuświk, Z. Kurant, M. Tekielak, D. Engel, D. Lengemann,  B. Szymański, M. Schmidt, J. Aleksiejew, A. Maziewski, A. Ehresmann, F. StobieckiDomain-wall movement control in Co/Au multilayers by He+ - ion-bomardment-induced lateral coercivity gradients, Physical Review Letters 2010, 105, 067202. 
  • F. Stobiecki, M. Urbaniak, B. Szymański, J. Dubowik, P. Kuświk, M. Schmidt, T. Weiss, D. Engel, A. Ehresmann, I. Sveklo, A. Maziewski, Magnetic field induced transition from weak to strong ferromagnetic coupling in NiFe/Au/Co/Au multilayers, Applied Physics Letters 2008, 92, 012511.

Publikacje

Graphene Blocks Oxidative Segregation of Iron Dissolved in Platinum: A Model Study

Advanced Materials Interfaces, 2021, doi.org/10.1002/admi.202002172
Z. Miłosz, D. Wilgocka‐Ślęzak, E. Madej, N. Spiridis, S. Jurga, F. Stobiecki, M. Lewandowski

Scanning tunneling microscopy study of Cu-induced surface restructuring of Si(100)-(2 × 1)

Applied Surface Science, 2019, 480, 1156-1161
Z. Miłosz, P. Wojciechowski, I. Zgrajek, M. Wróblewska-Marciniak, S. Mielcarek, F. Stobiecki, M. Lewandowski

Perpendicularly magnetized Co20Fe60B20 layer sandwiched between Au with low Gilbert damping

Journal of Physics: Condensed Matter, 2017, 29, 43
P. Kuświk, H. Głowiński, L. E. Coy, J. Dubowik, F. Stobiecki

Domain wall generated by graded interlayer coupling in Co/Pt/Co film with perpendicular anisotropy

APPLIED PHYSICS LETTERS, 2015, 107, 012404
M. Matczak, R. Schäfer, M. Urbaniak, B. Szymański, P. Kuświk, A. Jarosz, M. Schmidt, J. Aleksiejew, S. Jurga, F. Stobiecki

Antiferromagnetic magnetostatic coupling in Co/Au/Co films with perpendicular anisotropy

Journal of Applied Physics, 2013, 114(9), 093911
M. Matczak, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Nowicki, H. Głowiński, P. Kuświk, M. Schmidt, J. Aleksiejew, J. Dubowik, F. Stobiecki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.