Prof. dr hab. Bogusław Mróz

Dyrektor
Zespół ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwoju UAM
Zakład Fizyki Nanostruktur, Wydział Fizyki UAM
+48 61 829 5204
bmroz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Eksperymentalna fizyka ciała stałego

 • Spektroskopia Brillouina

 • Multiferroiki

 • Dynamika powierzchni

 • Przejścia fazowe

 • Nanostruktury z pełną  przerwą energetyczną

Wybrane publikacje: 
 • B. Graczykowski, S. Mielcarek, T. Breczewski, M. L. No, J. San-Juan, B. Mroz, Martensitic phase transition in Cu–14%Al–4%Ni shape memory alloys studied by Brillouin Light scattering,  Smart Materials and Structures 2013, 22, 085027,
 • B. Graczykowski, S. Mielcarek, A. Trzaskowska, J. Sarkar, P. Hakonen, B. Mroz, Tuning of a hypersonic surface phononic band gap using a nanoscale two-dimensional lattice of pillars, Physical Review B 2012, 86, 085426.
 • B. Graczykowski, P. Biskupski, B. Mroz, S. Mielcarek, M. L. No, J. San Juan, Elastic properties of Cu-Al-Ni shape memory alloys studied by dynamic mechanical analysis, Smart Materials and Structures 2010, 20, 015010.
 • G. Quirion, W. Wu, O. Aktas, J. Rideout, M. J. Clouter, B. Mroz, Landau model for the elastic properties of ferroelastic  Rb4LiH3(SO4)4, Journal of Physics: Condensed Matter 2009, 21, 455901.
   

Publikacje

The effect of substrate and surface plasmons on symmetry breaking at the substrate interface of the topological insulator Bi2Te3

Scientific Reportsvolume, 2019, 9, 6147
M. Wiesner, R. H. Roberts, J. F. Lin, D. Akinwande, T. Hesjedal, L. B. Duffy, S. Wang, Y. Song, J. Jenczyk, S. Jurga, B. Mróz

The electron-phonon interaction at deep Bi 2 Te3-semiconductor interfaces from Brillouin light scattering

Scientific Reports 7, 2017, 16449
M. Wiesner, A. Trzaskowska, B. Mróz, S. Charpentier, S. Wang, Y. Song, F. Lombardi, P. Lucignano, G. Benedek, D. Campi, M. Bernasconi, F. Guinea, A. Tagliacozzo

Martensitic phase transition in Cu–14%Al–4%Ni shape memory alloys studied by Brillouin light scattering

Smart Materials and Structures, 2013, 22, 085027
, S. Mielcarek, T. Breczewski, M. L. No, J. San-Juan, B. Mróz

Tuning of a hypersonic surface phononic band gap using a nanoscale two-dimensional lattice of pillars

Physical Review B, 2012, 86, 085426
, S. Mielcarek, A. Trzaskowska, J. Sarkar, P. Hakonen, B. Mróz

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.