dr inż. Błażej Scheibe

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Technicznych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013
+48 61 829 6714
bscheibe@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Biosensory, sensory gazowe
  • Biokatalizatory
  • Tranzystory (TFT, FET)
  • Systemy dostarczania leków
  • Systemy przechowywania energii
  • Fazy MAX, MXeny
  • Grafen, aerożele rGO
Wybrane publikacje: 
  • B. Scheibe, E. Borowiak-Paleń, R. J. Kaleńczuk,  Purification and fractionation of single-walled carbon nanotubes, Journal of Nanoparticle Research 2011, 13/11, 5769-5780.
  • B. Scheibe, E. Borowiak-Paleń, R. J. Kaleńczuk, Enhancement of thermal stability of multiwalled carbon nanotubes via different silanization routs, Journal of Alloys and Compounds 2010, 500, 117-124.
  • B. Scheibe, E. Borowiak-Paleń, R. J. Kaleńczuk, Oxidation and reduction of multiwalled carbon nanotubes - preparation and characterization,  Materials Characterization 2010, 61, 185-191.

Publikacje

On the rapid in situ oxidation of two-dimensional V2CTz MXene in culture cell media and their cytotoxicity

Materials Science and Engineering: C, 2021, 119
A. M. Jastrzębska, B. Scheibe, A. Szuplewska, A. Rozmysłowska-Wojciechowska, M. Chudy, C. Aparicio, M. Scheibe, I. Janica, A. Ciesielski, M. Otyepka, M. W. Barsoum

Covalent Graphene‐MOF Hybrids for High‐Performance Asymmetric Supercapacitors

Advanced Materials, 2020, 2004560
K. Jayaramulu, M. Horn, A. Schneemann, H. Saini, A. Bakandritsos, V. Ranc, M. Petr, V. Stavila, C. Narayana, B. Scheibe, Š. Kment, M. Otyepka, N. Motta, D. Dubal, R. Zbořil, R. A. Fischer

Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications

Materials Chemistry and Physics, 2020, 239, 122033

Study of the NO2 sensing mechanism of PEDOT-RGO film using in situ Raman Spectroscopy

Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 260, 1025-1033
K.J. Dunst, K. Trzciński, B. Scheibe, M. Sawczak, P. Jasiński

Spectroscopic and magnetic studies of highly dispersible superparamagnetic silica coated magnetite nanoparticles

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 433, 254-261
K. Tadyszak, A. Kertmen, L. E. Coy, R. Andruszkiewicz, S. Milewski, I. Kardava, B. Scheibe, S. Jurga, K. Chybczyńska

Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001)

Surface and Coatings Technology 271 (2015), 87-91
M. Lewandowski, B. Scheibe, T. Vasileiadis, , Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.