dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte

Stopień naukowy: 
Doktor nauk fizycznych, Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków, 2010
Zainteresowania naukowe: 
  • Funkcjonalizacja nanorurek węglowych: własności i zastosowania
  • Ciekłe kryształy
  • Przejście szkliste
  • Przejścia fazowe
  • Dynamika molekularna w przestrzeniach ograniczonych
Wybrane publikacje: 
  • M. Jasiurkowska-Delaporte, E. Juszyńska, Ł. Kolek, J. Krawczyk, M. Massalska-Arodź, N. Osiecka, T. Rozwadowski, Signatures of glass transition in partially ordered phases, Liquid Crystals 2013, 40, 1436.
  • M. Jasiurkowska, W. Kossack , R.  Ene, C. Iacob, W. Kipnusu,  P. Papadopoulos, J. Rume Sangoro, M. Massalska-Arodź, F. Kremer, Molecular dynamics and morphology in confined 4-heptan-4’-isothiocyanatobiphenyl liquid crystals, Soft Matter 2012, 8, 5194.
  • M. Jasiurkowska, P. M. Zieliński, M. Massalska-Arodź, Y. Yamamura, K. Saito, Study of polymorphism of 4-hexyl-4′-isothiocyanatobiphenyl by complementary methods, Journal of Physical Chemistry B 2011, 115, 12327.
  • M. Jasiurkowska, J. Sciesinski, M. Massalska-Arodz, J. Czub, R. Pełka, E. Juszynska, Y. Yamamura, K. Saito, Infrared spectroscopic and X-ray studies of the 4-Propyl-4'-isothiocyanatobiphenyl (3TCB), Journal of Physical Chemistry B 2009, 113, 7435.

Publikacje

Comparative Study on the Molecular Dynamics of a Series of Polypropylene Glycols

Macromolecules, 2013, 46, 1973-1980
K. Kamiński, W. K. Kipnusu, , E. U. Mapesa, C. Iacob, M. Jasiurkowska-Delaporte, P. Włodarczyk, K. Grzybowska, M. Plauch, F. Kremer

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.