dr Łukasz Popenda

Stopień naukowy: 
Doktor nauk chemicznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, 2008
+48 61 829 6707
lukasz.popenda@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Biomolekularna spektroskopia NMR
  • Struktura, dynamika oraz oddziaływania kwasów nukleinowych
  • Bioinformatyka
Wybrane publikacje: 
  • J. Brzezinska, Z. Gdaniec, L. Popenda, W. T. Markiewicz, Polyaminooligonucleotide: NMR structure of duplex DNA containing N-[4,9,13-triazatridecan-1-yl]-2’-deoxycytidine - a nucleoside with spermine residue, Biochimica and Biophysica Acta 2014, 1840(3), 1163-1170.
  • L. Popenda, L. Bielecki, Z. Gdaniec, R. W. Adamiak,  Structure and dynamics of adenosine bulged RNA duplex reveals formation of the dinucleotide platform in the C:G-A triple, Arkivoc 2009, 3, 130-144
  • L. Popenda, R. W. Adamiak, Z. Gdaniec, Bulged adenosine influence on the RNA duplex conformation in solution, Biochemistry 2008, 47(18), 5059-5067.

Publikacje

Zinc(II), Palladium(II), and Metal-Free Phthalocyanines Bearing Nipagin-Functionalized Substituents against Candida auris and Selected Multidrug-Resistant Microbes

Pharmaceutics, 2022, 14(8), 1686
D. Ziental, D. T. Mlynarczyk, E. Kolasinski, E. Güzel, J. Dlugaszewska, Ł. Popenda, S. Jurga, T. Goslinski, L. Sobotta

Novel Short PEG Chain-Substituted Porphyrins: Synthesis, Photochemistry, and In Vitro Photodynamic Activity against Cancer Cells

Int. J. Mol. Sci., 2022, 23(17), 10029
D. Lazewski, M. Kucinska, E. Potapskiy, J. Kuzminska, A. Tezyk, Ł. Popenda, S. Jurga, A. Teubert, Z. Gdaniec, J. Kujawski, K. Grzyb, T. Pedzinski, M. Murias, M. Wierzchowski

Electrochemical properties and electrocatalytic activity of novel iron and manganese tribenzopyrazinoporphyrazine complexes

Synthetic Metals, 2022, 291, 117193
T. Koczorowski, J. Kujawski, P. Bakun, Ł. Popenda, D. T. Mlynarczyk, P. Kleszcz, S. Jurga

Effect of Protoberberine-Rich Fraction of Chelidonium majus L. on Endometriosis Regression

Pharmaceutics, 2021, 13(7), 931
A. Warowicka, B. Qasem, A. Dera-Szymanowska, M. Wołuń-Cholewa, P. Florczak, N. Horst, M. Napierała, K. Szymanowski, Ł. Popenda, G. Bartkowiak, E. Florek, A. Goździcka-Józefiak, P. Młynarz

Computational and NMR studies of RNA duplexes with an internal pseudouridine-adenosine base pair

Scientific Reports, 2019, 9, 16278
I. Deb, Ł. Popenda, J. Sarzyńska, M. Małgowska, A. Lahiri, Z. Gdaniec, R. Kierzek

Structural studies on the stereoisomerism of a natural dye miraxanthin I

New Journal of Chemistry, 2019, 46
S. Niziński, Ł. Popenda, M. F. Rode, A. Kumorkiewicz, Z. Fojud, E. Paluch-Lubawa, S. Wybraniec, G. Burdziński

Single-walled carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrids deposited on glassy carbon electrode for sensitive determination of nitrites

Dyes and Pigments, 2019, 107660
T. Rębiś, M. Falkowski, M. Kryjewski, Ł. Popenda, L. Sobotta, S. Jurga, M. P. Marszall, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Goslinski

Alternative mechanisms of betacyanin oxidation by complexation and radical generation

J. Agric. Food Chem, 2019, doi.org/10.1021/acs.jafc.9b01168
A. Kumorkiewicz, N. Szmyr, Ł. Popenda, Z. Pietrzkowski, S. Wybraniec

Magnesium porphyrazine with peripheral methyl (3,5-dibromophenylmethyl)amino groups – synthesis and optical properties

Heterocyclic Communications, 2019, doi.org/10.1515/hc-2019-0001
E. Wieczorek, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski

Signals of diagnostic ions in the product ion spectra of [M − H]− ions of methoxylated flavonoids

Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2019, 33, 1, 125-132
R. Frański, B. Gierczyk, T. Kozik, Ł. Popenda, M. Beszterda

Structures and properties of trifluoromethylphenylboronic acids

Journal of Molecular Structure, 2019, 1180, 237-243
J. T.Gozdalik, P. H. Marek, I. D.Madura, B. Gierczyk, Ł. Popenda, G. Schroeder, A. Adamczyk-Woźniak, A. Sporzyński

Photophysical properties and photocytotoxicity of free and liposome-entrapped diazepinoporphyrazines on LNCaP cells under normoxic and hypoxic conditions

European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 150, 64-73
E. Wieczorek, D. T. Mlynarczyk, M. Kucinska, J. Dlugaszewska, J. Piskorz, Ł. Popenda, W. Szczolko, S. Jurga, M. Murias, J. Mielcarek, T. Goslinski

Tetrapyrazinoporphyrazine with eight peripheral adamantanylsulfanyl units – Synthesis and physicochemical study

Synthetic Metals, 2018, 244, 66-72
A. Tillo, M. Kryjewski, W. Bendzińska-Berus, D. Langer, T. Rebis, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski, E. Tykarskaa

Identification of a biliverdin geometric isomer by means of HPLC/ESI–MS and NMR spectroscopy. Differentiation of the isomers by using fragmentation “in-source”

Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly, 2018, 149 (6), 995-1002
R. Frański, B. Gierczyk, Ł. Popenda, M. Kasperkowiak, T. Pędzinski

Photophysical properties and photocytotoxicity of free and liposome-entrapped diazepinoporphyrazines on LNCaP cells under normoxic and hypoxic conditions

European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 150, 64-73
E. Wieczorek, D. T. Mlynarczyk, M. Kucinska, J. Dlugaszewska, J. Piskorz, Ł. Popenda, W. Szczolko, S. Jurga, M. Murias, J. Mielcarek, T. Goslinski

Variants of the 5′-terminal region of p53 mRNA influence the ribosomal scanning and translation efficiency

Scientific Reports 8, 2018, 1533
P. Zydowicz-Machtel, A. Swiatkowska, Ł. Popenda, A. Gorska, J. Ciesiołka

The influence of anchoring group position in ruthenium dye molecule on performance of dye-sensitized solar cells

Dyes and Pigments Volume, 2018, 150, 335–346
M. Zalas, B. Gierczyk, A. Bossi, P. R. Mussini, M. Klein, R. Pankiewicz, M. Makowska-Janusik, Ł. Popenda, W. Stampor

Synthesis and singlet oxygen generation of pyrazinoporphyrazines containing dendrimeric aryl substituents

New J. Chem., 2017, 41, 3586-3594
A. Tillo, D. T. Mlynarczyk, Ł. Popenda, B. Wicher, M. Kryjewski, W. Szczolko, S. Jurga, J. Mielcarek, M. Gdaniec, T. Goslinski, E. Tykarska

Multiwalled carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrids deposited on glassy carbon electrode – effect of nitro peripheral groups on electrochemical properties

Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, 21, 1-7
M. Falkowski, T. Rebis, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Goslinski

First Example of a Diazepinoporphyrazine with Dendrimeric Substituents

Tetrahedron Letters, 2017, 58 (8), 758-761
E. Wieczorek, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Gośliński

Chiral, triformylphenol-derived salen-type [4 + 6] organic cages

Organic & Biomolecular Chemistry, 2016, 31
M. Pertyk, J. Szymkowiak, B. Gierczyk, G. Spólnik, Ł. Popenda, A. Janiak, M. Kwit

Phthalocyanines with bulky substituents at non-peripheral positions – Synthesis and physico-chemical properties

Dyes and Pigments, 2016, 127, 110-115
A. Tillo, M. Stolarska, M. Kryjewski, Ł. Popenda, L. Sobotta, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski

Dendrimeric Sulfanyl Porphyrazines: Synthesis, Physico-Chemical Characterization, and Biological Activity for Potential Applications in Photodynamic Therapy

ChemPlusChem, 2016, 10.1002/cplu.201600051
D. T. Mlynarczyk, S. Lijewski, M. Falkowski, J. Piskorz, W. Szczolko, L. Sobotta, M. Stolarska, Ł. Popenda, S. Jurga, K. Konopka, Nejat Dzgnes, J. Mielcarek, T. Goslinski

Fluoro-substituted 2-formylphenylboronic acids: Structures, properties and tautomeric equilibria

Journal of Fluorine Chemistry, 2016, 1–8
K. Kowalska, A. Adamczyk-Woźniak, P. Gajowiec, B. Gierczyk, E. Kaczorowska, Ł. Popenda, G. Schroeder, A. Sikorski, A. Sporzyński

Synthesis, characterization and photophysical properties of novel 5,7-disubstituted-1,4-diazepine-2,3-dicarbonitriles

Journal of Molecular Structure 2016, 1110, 208–214
E.Wieczorek, M. Gierszewski, Ł. Popenda, E. Tykarska, M. Gdaniec, S. Jurga, M. Sikorski, J. Mielcarek, J. Piskorz, T. Goslinski

Structural Model of the Bilitranslocase Transmembrane Domain Supported by NMR and FRET Data

PLoS ONE 10(8): e0135455, 2015, doi:10.1371/journal.pone.0135455
R. Choudhury, E. Sikorski, J. van den Boom, P. Bayer, Ł. Popenda, K. Szutkowski, S. Jurga, M. Bonomi, A. Sali, I. Zhukov, M. Novič

Porphyrazines with peripheral isophthaloxyalkylsulfanyl substituents and their optical properties

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2015, 307, 54-67
M. Gierszewski, M. Falkowski, L. Sobotta, M. Stolarska, Ł. Popenda, S. Lijewski, B. Wicher, G. Burdzinski, J. Karolczak, S. Jurga, M. Gdaniec, E. Tykarska, M. Sikorski, J. Mielcarek, T. Goslinski

Electrochemical properties of metallated porphyrazines possessing isophthaloxybutylsulfanyl substituents: Application in the electrocatalytic oxidation of hydrazine

Electrochimica Acta, 2015, 168, 216-224
T. Rebis, S. Lijewski, J. Nowicka, Ł. Popenda, L. Sobotta, S. Jurga, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Goslinski

Phthalocyanines with bulky substituents at non-peripheral positions – Synthesis and physico-chemical properties

Dyes and Pigments, 2015, 127:110-115
A. Tillo, M. Stolarska, M. Kryjewski, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski

The influence of fluorine position on the properties of fluorobenzoxaboroles

Bioorganic Chemistry, 2015, 60, 130-135
A. Adamczyk-Woźniak, M. K. Cabaj, P. M. Dominiak, P. Gajowiec, B. Gierczyk, J. Lipok, Ł. Popenda, G. Schroeder, E. Tomecka, P. Urbański, D. Wieczorek, A. Sporzyński

Influence of fluorine substituents on the NMR properties of phenylboronic acids

Magnetic Resonance in Chemistry, 2014, 52(5), 202-213
B. Gierczyk, M. Kaźmierczak, Ł. Popenda, A. Sporzyński, G. Schroeder, S. Jurga

Communication: Synperiplnar to antiperiplanar conformation changes as underlying the mechanism od Debye proces in supercooled ibuprofen

Journal of Chemical Physics, 2013, 139(11), 111103
, K. Kamiński, M. Dulski, T. Włodarczyk, G. Bartkowiak, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Kujawski, I. Kruk, M. K. Bernard, M. Paluch

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.