dr Igor Zhukov

Stopień naukowy: 
Doktor Biofizyki, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Polska, 2001
Zainteresowania naukowe: 
  • Analiza strukturalna białek w roztworze na podstawie danych uzyskanych za pomocą spektroskopii NMR
  • Badania procesów dynamiki molekularnej szkieletu białkowego na podstawie danych relaksacji otrzymanych dla jąder 15N. Analiza oddziaływań białek z ligandami oraz biomolekulami w roztworze
  • Wprowadzenie nowoczesnych wielowymiarowych eksperymentów NMR dla szybkiego wyznaczania struktury przestrzennej białek w roztworze
     
Wybrane publikacje: 
  • A. R. Choudhury, A. Perdih, S. Zuperl, E. Sikorska, T. Solmajer, S. Jurga, I. Zhukov, M. Novic, Structural elucidation of transmembrane transporter protein bilitranslocase: Conformational analysis of the second transmembrane region TM2 by molecular dynamics and NMR spectroscopy, Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes 2013, 1828, 2609-2619.
  • M. Lenarcic-Zivkovic, M. Zareba-Koziol, L. Zhukova, J. Poznanski, I. Zhukov, A. Wyslouch-Cieszynska, Post-translational S-Nitrosylation is an endogenous factor fine tuning the properties of human S100A1 protein, Journal of Biological Chemistry 2012, 287, 40457-40470.
  • I. Biljan, G. Giachin, G. Ilc, I. Zhukov, J. Plavec, G. Legname, Structural basis for the protective effect of the human prion protein carrying the dominant-negative E219K polimorphism, Biochemical Journal 2012, 446, 243-251.
  • M. Nowakowski, L. Jaremko, M. Jaremko, I. Zhukov, A. Belczyk, A. Bierzynski, A. Ejchart, Solution NMR structure and dynamics of human apo-S100A1 protein, Journal of Structural Biology 2011, 174, 391-399.

Publikacje

NKX2-5 Variant in Two Siblings with Thyroid Hemiagenesis

Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(6), 3414
E. Szczepanek-Parulska, B. Budny, M. Borowczyk, I. Zhukov, K. Szutkowski, K. Zawadzka, R. Tahir, A. Minczykowski, M. Niedziela, M. Ruchała

Intermediate Cu(II)-Thiolate Species in the Reduction of Cu(II)GHK by Glutathione: A Handy Chelate for Biological Cu(II) Reduction

Inorg. Chem., 2021, 60, 23, 18048–18057
I. Ufnalska, S. C. Drew, I. Zhukov, K. Szutkowski, U. E. Wawrzyniak, W. Wróblewski, T. Frączyk, W. Bal

The Palladium(II) Complex of Aβ4−16 as Suitable Model for Structural Studies of Biorelevant Copper(II) Complexes of N-Truncated Beta-Amyloids

Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(23), 9200
M. Mital, K. Szutkowski, K. Bossak-Ahmad, P. Skrobecki, S. C. Drew, J. Poznański, I. Zhukov, T. Frączyk, W. Bal

The RxLR Motif of the Host Targeting Effector AVR3a of Phytophthora 4 infestans Is Cleaved Before Secretion

The Plant Cell Online, 2017, 29 (5)
S. Wawra, F. Trusch, A. Matena, K. Apostolakis, U. Linne, I. Zhukov, J. Stanek, W. Koźmiński, I. Davidson, Ch. J. Secombes, P. Bayer, P. van West

Structural Model of the Bilitranslocase Transmembrane Domain Supported by NMR and FRET Data

PLoS ONE 10(8): e0135455, 2015, doi:10.1371/journal.pone.0135455
R. Choudhury, E. Sikorski, J. van den Boom, P. Bayer, Ł. Popenda, K. Szutkowski, S. Jurga, M. Bonomi, A. Sali, I. Zhukov, M. Novič

NMR structural studies of the first catalytic half-domain of ubiquitin activating enzyme

Journal of Structural Biology, 2014, 185(1), 69-78
M. Jaremko, Ł. Jaremko, M. Nowakowski, M. Wojciechowski, R. H. Szczepanowski, R. Panecka, I. Zhukov, M. Bochtler, A. Ejchart

The TFE-induced transient native-like structure of the intrinsically disordered σσ704 domain of Escherichia coli RNA polymerase

European Biophysics Journal, 2014, 100, 23-31
P. Kaczka, M. Winiewska, I. Zhukov, B. Rempoła, K. Bolewska, T. Łoziński, A. Ejchart, A. Poznańska, K. L. Wierzchowski, J. Poznański

Atomic Resolution Structure of a Protein Prepared by Non-Enzymatic His-Tag Removal. Crystallographic and NMR Study of GmSPI-2 Inhibitor

PLOS One, 2014, 9(9), e106936
E. Kopera, W. Bal, M. L. Živkovič, A. Dvornyk, B. Kludkiewicz, K. Grzelak, I. Zhukov, W. Zagórski-Ostoja, M. Jaskolski, S. Krzywda

Study of dephosphorylated 2'-5' - linked oligoadenylates impact on apo-S100A1 protein conformation by heteronuclear NMR and circular dichroism

Structure and Function of Biopolymers, 2014, 30(4), 279-285
O. Yu. Skorobogatov, D. N. Lozhko, I. Zhukov, O. V. Kozlov, Z. Yu. Tkachuk

Structural elucidation of transmembrane transporter protein bilitranslocase: Conformational analysis of the second transmembrane region TM2 by molecular dynamics and NMR spectroscopy

Biochemica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes, 2013, 1828(11), 2609-2619
A. R. Choudhury, A. Perdih, S. Zuperl, E. Sikorska, T. Solmajer, S. Jurga, I. Zhukov, M. Novic

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.