dr Magdalena Hałupka-Bryl

Stopień naukowy: 
Doktor nauk fizycznych, Zakład Fizyki Medycznej, Wydział Fizyki UAM
Magister Farmacji, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010
Promotor: Prof. Ryszard Krzyminiewski
Zakład: Zakład Fizyki Medycznej, Wydział Fizyki UAM

Zainteresowania naukowe: 
  • Magnetyczne i polimerowe nanocząstki o potencjalnym zastosowaniu w medycynie: synteza i ich modyfikacja powierzchniowa, biofunkcjonalizacja, charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych
  • Badanie in vitro oraz in vivo wytwarzanych nanosystemów do celowanego dostarczania leków
 
Wybrane publikacje: 
  • M. Hałupka-Bryl, K. Asai, S. Thangavel, M. Bednarowicz, R. Krzyminiewski, Y. Nagasaki, Synthesis and in vitro and in vivo evaluations of poly(ethylene glycol)-block-poly(4-vinylbenzylphosphonate) magnetic nanoparticles containing doxorubicin as a potential targeted drug delivery system,  Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 2014, 118, 140–7
  • M. Hałupka – Bryl, M. Bednarowicz, B. Dobosz, R. Krzyminiewski, T. Zalewski, B. Wereszczyńska, G. Nowaczyk, M. Jarek, Y. Nagasaki, Doxorubicin loaded PEG-b-poly(4-vinylbenzylphosphonate) coated magnetic iron oxide nanoparticles for targeted drug delivery, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 384, 320–27
  • M. Bednarowicz, B. Dobosz, R. Krzyminiewski, M. Hałupka-Bryl, T. Deptuła, Y. & Nagasaki, ESR studies of redox-active PMNT-PEG-PMNT polymer, Materials Chemistry and Physics, 2015, 161, 250–255
 

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.