dr Szymon Hryhorowicz

Stopień naukowy: 
Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2014
Tytuł pracy: Analiza występowania wariantów sekwencji w wybranych genach supresorowych, protoonkogenach oraz genach uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego i procesach zapalnych u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (DTC) w oparciu o techniki wysoce wydajne
Promotor: Prof. Ryszard Slomski / Promotor pomocniczy: Marlena Szalata
Zakład: Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwerystet Przyrodniczy w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Analiza funkcji kwasów nukleinowych
  • Diagnostyka molekularna chorób dziedzicznych i nowotworów
  • Genomika
  • Sekwencjonowanie nowej generacji
  • Metodyka analiz sekwencji DNA
Wybrane publikacje: 
  • M. Kaczmarek-Ryś, K. Ziemnicka, S. Hryhorowicz, P. Boruń, B. Budny, A. Pławski, Rzadkie predyspozycje genetyczne zwiększające ryzyko występowania nowotworów, Genetyka kliniczna nowotworów 2015 (red. J. Lubiński), 2013: 394-374
  • M. Kaczmarek-Ryś, K. Ziemnicka, S. Hryhorowicz, K. Górczak, J. Hoppe-Gołębiewska, M. Skrzypczak-Zielińska, M. Tomys, M. Gołąb, M. Szkudlarek, B. Budny, I. Siatkowski, P. Gut, M. Ruchała, R. Słomski, A. Pławski, The c.470 T > C CHEK2 missense variant increases the risk of differentiated thyroid carcinoma in the Great Poland population, Hered Cancer Clin Pract, 2015, 13 (1): 8
  • S. Hryhorowicz, K. Ziemnicka, M. Kaczmarek-Ryś, J. Hoppe-Gołębiewska, A. Pławski, M. Skrzypczak-Zielińska, M. Szkudlarek, M. Gołąb, B. Budny, M. Ruchała, R. Słomski, CCND1 gene polymorphic variants in patients with differentiated thyroid carcinoma, Oncol Lett, 2015, 9 (1): 442-448
  • M. Kaczmarek-Ryś, J. Hoppe-Gołębiewska, A. Pławski, M. Skrzypczak-Zielińska, P. Boruń, S. Hryhorowicz, J. Wigowska-Sowińska, R. Słomski, Badania DNA w chorobach neuromięśniowych, Analiza DNA – Praktyka, ISBN 978-83-716-763-9, Poznań, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, rozdział 8, str 147-163

Publikacje

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

CCND1 gene polymorphic variants in patients with differentiated thyroid carcinoma

Oncology Letters, 2015, 9(1), 442-448
S. Hryhorowicz, K. Ziemnicka, M. Kaczmarek‑Ryś, J. Hoppe‑Gołębiewska, A. Pławski, M. Skrzypczak‑Zielińska, M. Szkudlarek, M. Gołąb, B. Budny, M. Ruchała, R. Słomski

Genotyping of CARD15/NOD2, ATG16L1 and IL23R genes in Polish Crohn’s disease (CD) patients - are they related to the localization of the disease and extra-intestinal symptoms? in: Crohn's disease

Ed. by: Sami Karoui. [Rijeka]: InTech, 2012, s. 39-58
L. Jakubowska-Burek, E. Kaczmarek, J. Hoppe-Gołębiewska, M. Kaczmarek-Ryś, S. Hryhorowicz, M. A. Kucharski, R. Słomski, K. Linke, A. Dobrowolska-Zachwieja

CARD15/NOD2 polymorphisms differ among Polish Crohn's disease (CD) and differentiated thyroid cancer (DTC) patients

International Journal of Medicine and Medical Sciences, 2011, 1(1), 004-011
L. Jakubowska-Burek, M. Kaczmarek-Rys, J. Hoppe-Golebiewska, E. Kaczmarek, M. A. Kucharski, S. Hryhorowicz, R. Słomski, J. Sowinski, K. Linke, K. Ziemnicka, A. Dobrowolska-Zachwieja

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.