dr inż. Angelika Mielcarek

Stopień naukowy: 
Doktor Chemii Materiałowej i Nauk Farmaceutycznych, PSL Research University, Institut des Matériaux Poroux de Paris ENS-ESPCI and Institut Galien Paris-Sud, Paryż, Francja, 2020
angelika.mielcarek@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza, charakterystyka i biofunkcjonalizacja nanomateriałów oraz ich zastosowanie w biomedycynie
  • Zastosowanie nanocząsteczek MOF (ang. Metal-Organic Frameworks) w biomedycynie
  • Zastosowanie nanomateriałów jako nośniki leków
Wybrane publikacje: 
  • V. Pautu, H. Zhao, A. Mielcarek, A. Balasso, P. Couvreur, C. Serre, S. Mura, When drug nanocarriers miss their target: extracellular diffusion and cell uptake are not enough to be effective, Biomaterials Science, 2021, 9, 5407-5414
  • P. M. Perrigue, R. A. Murray, A. Mielcarek, A. Henschke, S. E. Moya, Degradation of Drug Delivery Nanocarriers and Payload Release: A Review of Physical Methods for Tracing Nanocarrier Biological Fate, Pharmaceutics, 2021, 13(6), 770
  • T. Simon-Yarza, A. Mielcarek, P. Couvreur, C. Serre, Nanoparticles of Metal-Organic Frameworks: On the Road to In Vivo Efficacy in Biomedicine, Advance Materials 2018, 1707365
  • T. Simon-Yarza, M. Griménez-Marqués, R. Mrimi, A. Mielcarek, R. Gref, P. Horcajada, C. Serre, P. Couvreur, A Smart Metal-Organic Framework Nanomaterial for Lung Targeting, Angewandte Chemie- International Edition 2017, 56, 15565-15569

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.