dr Mieszko Kołodziej

Stopień naukowy: 
2023, Doktor Nauk Fizycznych, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Magister, Kierunek: Geologia (specjalność: Geologia Stratygraficzno-Poszukiwawcza), Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mk11884@amu.edu.pl
mieszko.kolodziej@ifmpan.poznan.pl
Tytuł pracy: Termodynamiczne aspekty tworzenia faz magnetycznie twardych o strukturze tetragonalnej w wybranych stopach na bazie źelaza oraz charakteryzacja ich właściwości fizycznych
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Śniadecki (IFMPAN)
Zakład: Zakład Stopów Magnetycznych, Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk

Zainteresowania naukowe: 
  • Materiały magnetycznie twarde charakteryzujące się znaczną anizotropią magnetyczną
  • Mineralogia oraz minerały rzadkie występujące w meteorytach
  • Struktura, morfologia i geneza meteorytów żelaznych
Wybrane publikacje: 
  • M. Kołodziej, J-M. Greneche, S. Auguste, B. Idzikowski, M. Zubko, L. Bessais, Z. Śniadecki: Influence of Nd Substitution on the Phase Constitution in (Zr,Ce)Fe10Si2 Alloys with the ThMn12 Structure, February 2023, Materials 16(4):1522, DOI:10.3390/ma16041522
  • M. Kołodziej, Z. Śniadecki: Thermodynamic Modeling of Formation Enthalpies of Amorphous and Crystalline Phases in Zr, Nd, and Ce-Substituted Fe-Si Systems, February 2023, Applied Sciences 13(3):1966, DOI:10.3390/app13031966
  • M. Kołodziej, Z. Śniadecki: The formation of structural disorder in FeNi-based alloys - Theoretical approach, July 2022, Materials Letters 326:132917, DOI:10.1016/j.matlet.2022.132917
  • N. Lindner, Z. Śniadecki,  M. Kołodziej, J-M. Greneche, J. Marcin, I, Skorvanek, B. Idzikowski: Tunable magnetocaloric effect in amorphous Gd-Fe-Co-Al-Si alloys, January 2022, Journal of Materials Science 57(1), DOI:10.1007/s10853-021-06611-9
  • M. Kołodziej, Z. Śniadecki, A. Musiał, N. Pierunek, Yu. Ivanisenko, A. Muszyński, B Idzikowski: Structural transformations and magnetic properties of plastically deformed FeNi-based alloys synthesized from meteoritic matter, February 2020, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 502:166577, DOI:10.1016/j.jmmm.2020.166577

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.