dr inż. Paulina Błaszkiewicz

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, Politechnika Poznańska
paulina.blaszkiewicz@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.