dr Patrick Perrigue

Stopień naukowy: 
Doktorat z biologii komórkowej i molekularnej, City of Hope National Medical Center w Duarte, Kalifornia, USA, 2013
patrick.perrigue@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Regulacja chromatyny w procesie starzenia komórkowego i raka,
  • Biologia komórek macierzystych - głównie badania dotyczące plastyczności, regeneracji, przeprogramowania,
  • Zastosowanie nanonośników w biomedycynie.
Wybrane publikacje: 
  • Perrigue, P.M.; Rakoczy, M.; Pawlicka, K.P.; Belter, A.; Giel-Pietraszuk, M.; Naskręt-Barciszewska, M.; Barciszewski, J.; Figlerowicz, M. Cancer stem cell-inducing media activates senescence reprogramming in fibroblasts. Cancers (Basel). 2020.
  • Barciszewska, A.M.; Giel-Pietraszuk, M.; Perrigue, P.M.; Naskręt-Barciszewska, M. Total DNA Methylation Changes Reflect Random Oxidative DNA Damage in Gliomas. Cells 2019.
  • Li, Z.; Oganesyan, D.; Mooney, R.; Rong, X.; Christensen, M.J.; Shahmanyan, D.; Perrigue, P.M.; Benetatos, J.; Tsaturyan, L.; Aramburo, S.; et al. L-MYC Expression Maintains Self-Renewal and Prolongs Multipotency of Primary Human Neural Stem Cells. Stem Cell Reports 2016.
  • Perrigue, P.M.; Najbauer, J.; Barciszewski, J. Histone demethylase JMJD3 at the intersection of cellular senescence and cancer. Biochim. Biophys. Acta - Rev. Cancer 2016.
  • Perrigue, P.M.; Silva, M.E.; Warden, C.D.; Feng, N.L.; Reid, M.A.; Mota, D.J.; Joseph, L.P.; Tian, Y.I.; Glackin, C.A.; Gutova, M.; et al. The histone demethylase Jumonji coordinates cellular senescence including secretion of neural stem cell-attracting cytokines. Mol. Cancer Res. 2015.
     

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.