mgr Divyasree Radhakrishnan

Stopień naukowy: 
Magister Nanonauki i Technologii, Karunya Institute of Science and Technology (Deemed to be University), India
Tytuł pracy magisterskiej: “Synthesis and characterisation of Nanoperovskites for Supercapacitor application”
divrad@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Supramolecular Ordering of Polydopamine Films
Promotor: dr hab. inż. Emerson Coy, prof. UAM
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Nanokompozyty
  • Magazyny Energii
  • BioWęgiel
  • Techniki obrazowania i charakteryzacji

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.