mgr Daniel Aguilar Ferrer

Stopień naukowy: 
Magister materiałów Nanostrukturalnych do Zastosowań w Nanotechnologii, Instytut Nanonauki Aragonii (INA), Uniwersytet w Saragossie (Hiszpania)
Licencjat z Chemii, Uniwersytet w Saragossie
Tytuł pracy magisterskiej: “Synthesis of Manganese-Gold Nanorods Hybrids: Evaluation of Different Experimental Conditions and Enzyme-Like Behavior”
Tytuł pracy licencjackiej: ”Development of new catalysts for C-H bond silylation reactions”
daniel.aguilar@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Mój doktorat polega na syntezie, charakteryzowaniu i badaniu zachowania katalitycznego hybrydowych nanomateriałów wykonanych z metalu, tlenków metali i polimerów biomimetycznych. Również zrozumienieoddziaływań między nimi w kierunku rozszczepiania wody
Promotor: dr hab. inż. Emerson Coy, prof. UAM
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza kompozytów nanocząsteczkowych
  • Charakterystyka nanokompozytów z użyciem wyranych metod pomiarowych (XRD, UV-Vis, FTIR, HR-TEM, STEM-EELS…)
  • Badanie kompozytów nanocząsteczkowych
  • Badanie fotoaktywności

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.