Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Członek Rady CNBM i Rady Naukowej
Stopień naukowy: 
Rektor Politechniki Poznańskiej (kadencja 2020-2024)
Prorektor ds. edukacji ustawicznej (kadencja 2016-2020)
Członek Kolegium Rektorów m. Poznania (kadencja 2020-2024)
Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (kadencja 2020-2024)
Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (kadencja 2020-2024)
Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) (kadencja 2020-2024)
+48 61 665 37 20
teofil.jesionowski@put.poznan.pl
Członek Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP (kadencja 2020-2024)
Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (kadencja 2020-2024)
Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (od 01.04.2010 r. do chwili obecnej)
Członek Naukowej Grupy Doradczej przy PGNiG (II i III – aktualna – kadencja)
Zainteresowania naukowe: 
 • Biopolimery;
 • Synteza, charakterystyka i zastosowania zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, w tym układów hybrydowych;
 • Syntezy inspirowane biomineralizacją i ekstremalna biomimetyka;
 • Biokompozyty i biomateriały;
 • Kompozyty pigmentowe;
 • Funkcjonalne napełniacze i kompozyty polimerowe;
 • Usuwanie szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń w wyniku zastosowania procesu adsorpcji;
 • Immobilizacja enzymów;
 • Chemia koloidów i modyfikacja powierzchni;
 • Sensory i/lub biosensory.
Wybrane publikacje: 
Prace przeglądowe (najważniejsze):
 • Stanisz M., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Recent advances in the fabrication and application of biopolymer-based micro- and nanostructures: A comprehensive review, Chem. Eng. J., 397 (2020) 125409.
 • Szalaty T.J., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Recent developments in modification of lignin using ionic liquids for the fabrication of advanced materials–A review, J. Mol. Liq., 301 (2020) 112417.
 • Zdarta J., Meyer A.S., Jesionowski T., Pinelo M., Multi-faceted strategy based on enzyme immobilization with reactant adsorption and membrane technology for biocatalytic removal of pollutants: A critical review, Biotechnol. Adv., 37 (2019) 107401.
 • Zdarta J., Meyer A.S., Jesionowski T., Pinelo M., Developments in support materials for immobilization of oxidoreductases: A comprehensive review, Adv. Colloid Interface Sci., 258 (2018) 1-20.
 • Kubiak A., Siwińska-Ciesielczyk K., Jesionowski T., Titania-Based Hybrid Materials with ZnO, ZrO2 and MoS2: A Review, Materials, 11 (2018) 2295.
 • Pilarska A., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Recent development in the synthesis, modification and application of Mg(OH)2 and MgO: A review, Powder Technol., 319 (2017) 373-407.
 • Jesionowski T., Zdarta J., Krajewska B., Enzyme immobilization by adsorption: A review, Adsorption, 20 (2014) 801-821.
 • Kołodziejczak-Radzimska A., Jesionowski T., Zinc Oxide – From Synthesis to Application: A Review, Materials, 7 (2014) 2833-2881.
Inne publikacje (wybrane z ostatnich lat):
 • Kubiak A., Bielan Z., Kubacka M., Gabała E., Zgoła-Grześkowiak A., Janczarek M., Zalas M., Zielińska-Jurek A., Siwińska-Ciesielczyk K., Jesionowski T., Microwave-assisted synthesis of a TiO2-CuO heterojunction with enhanced photocatalytic activity against tetracycline, Appl. Surf. Sci., 520 (2020) 146344.
 • Smułek W., Zdarta A., Grzywaczyk A., Guzik U., Siwińska-Ciesielczyk K., Ciesielczyk F., Strzemiecka B., Jesionowski T., Voelkel A., Kaczorek E., Evaluation of the physico-chemical properties of hydrocarbons-exposed bacterial biomass, Colloid Surface B, 196 (2020) 111310.
 • Yousefi M., Rahimi-Nasrabadi M., Pourmortazavi S.M., Wysokowski M., Jesionowski T., Ehrlich H., Mirsadeghi S., Supercritical fluid extraction of essential oils, Trend. Anal. Chem., 118 (2019) 182-183.
 • Kubiak A., Siwińska-Ciesielczyk K., Gościańska J., Dobrowolska A., Gabała E., Czaczyk K., Jesionowski T., Hydrothermal-assisted synthesis of highly crystalline titania–copper oxide binary systems with enhanced antibacterial properties, Mater. Sci. Eng. C, 104 (2019) 109839
 • Petrenko I., Summers A.P., Simon P., Żółtowska-Aksamitowska S., Motylenko M., Schimpf C., Rafaja D., Roth F., Kummer K., Brendler E., Pokrovsky O.S., Galli R., Wysokowski M., Meissner H., Niederschlag E., Joseph Y., Molodtsov S., Ereskovsky A., Sivkov V., Nekipelov S., Petrova O., Volkova O., Bertau M., Kraft M., Rogalev A., Kopani M., Jesioniowski T., Ehrlich H., Extreme biomimetics: Preservation of molecular detail in centimeter-scale samples of biological meshes laid down by sponges, Sci. Adv., 5 (2019) eaax280.
 • Norman M., Żółtowska-Aksamitowska S., Zgoła-GrześkowiakA., Ehrlich H., Jesionowski T., Iron(III) phthalocyanine supported on a spongin scaffold as anadvanced photocatalyst in a highly efficient removal process of halophenols and bisphenol A, J. Hazard. Mater., 347 (2018) 78-88.
 • Jędrzak A., Rębiś T., Klapiszewski Ł., Zdarta J., Milczarek G., Jesionowski T., Carbon paste electrode based on functional GOx/silica-lignin system to prepare an amperometric glucose biosensor, Sens. Actuator B: Chem. 256 (2018) 176-185.
 • Ciesielczyk F., Bartczak P., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Treatment of model and galvanic waste solutions of copper(II) ions using a lignin/inorganic oxide hybrid as an effective sorbent, J. Hazard. Mater. 328 (2017) 150-159.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.