dr Marek Rychter

Stopień naukowy: 
Magister Farmacji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 2014
Tytuł pracy: Opracowanie i charakterystyka materiałów elektroprzędzonych z polimerów biodegradowalnych z cilostazolem do stosowania w chorobach naczyń
Promotor: Prof. dr hab. n. farm Janina Lulek / dr Anna Baranowska-Korczyc
Zakład: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Rozwój nowoczesnych postaci leków oraz wyrobów medycznych bazujących na biodegradowalnych polimerach syntetycznych
  • Produkcja i charakterystyce elektroprzędzonych systemów dostarczania leków do stosowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego
Wybrane publikacje: 
  • Rychter M., Gaucher C., Boudier A. Leroy P., Lulek J. S-Nitrosothiols, NO donors regulating cardiovascular cell proliferation: Insight into intracellular pathway alterations, Int. J. Biochem. Cell Biol,2016 78:156-161
  • Parent M., Boudier A., Fries I., Gostyńska A., Rychter M., Lulek J., Leroy P., Gaucher C, Nitric oxide-eluting scaffolds and their interaction with smooth muscle cells in vitro, J. Biomed. Mater. Res. A, 2015 103A:3303-3311
 

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.