Mass spectrometry of lanthanide(III) complexes with 2,6-diformylpyridine bis(4-pyridylcarbohydrazone) and its unusual methylation observed in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectra

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.