Prof. dr hab. Jan Wąsicki

Członek Rady Naukowej

Kierownik Zakładu Radiospektroskopii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedstawiciel Samodzielnych Pracowników Nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

+48 61 829 5220
jwasicki@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Struktura, dynamika I przejścia fazowe określane za pomacą spektroskopii magnetycznego rezonansu
  • Dynamika molekularna
Wybrane publikacje: 
  • A. Pajzderska, M. A. Gonzalez, J. Wąsicki,  Dynamics in molecular and molecular-ionic crystals: A combined experimental and  molecular simulation study of reorientational motions in benzene, pyridinium iodide,  and pyridinium nitrate, The Journal of Chemical Physics 2013, 138, 024508.
  • A. Kiwilsza, J. Mielcarek, A. Pajzderska, J. Wąsicki,  Ordered mesoporous silica material SBA-15: loading of new calcium channel  blocker – lacidipine,  Journal of Microencapsulation 2013, 30, 21
  • P. Bilski, L. Bobrowicz-Sarga, P. Czarnecki, A. Marczak, J. Wąsicki, ​ The p–T phase diagram for new ferroelectric bis-thiourea pyridinium bromide,  The Journal of Chemical Thermodynamics 2013, 59, 182.
  • P. Czarnecki, A. Pajzderska, E. Collet, L. Toupet, J. Wąsicki,  New ferroelectric: Bis-thiourea pyridinium bromide inclusion compound,  Journal of Materials Research 2012, 27, 2844.
  • A. Pajzderska, D. M. Chudoba, J. Mielcarek, J. Wąsicki,  Calorimetric, FTIR and 1H NMR Measurements in Combination with DFT Calculations  for Monitoring Solid-State Changes of Dynamics of Sibutramine Hydrochloride,  Journal of Pharmaceutical Sciences 2012, 101, 3799

Publikacje

Exploring the molecular reorientations in amorphous rosuvastatin calcium

RSC Advances, 2020, 55
N. M. Belozerova, P. Bilski, M. Jarek, J. Jenczyk, S. E. Kichanov, D. P. Kozlenko, J. Mielcarek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Diversity of methyl group dynamics in felodipine: a DFT supported NMR and QENS study

CrystEngComm, 2018, 10.1039/C8CE01605D
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Elucidating the Structure of Ranitidine Hydrochloride Form II: Insights from Solid-State Spectroscopy and ab initio Simulations

Cryst. Growth Des., 2018, DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00639
K. Drużbicki, A. Pajzderska, D. Chudoba, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Molecular Dynamics Simulations of Nimodipine Confined in an Ordered Mesoporous Silica Matrix

Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122 (17), 9552-9561
A. Pajzderska, M. A. Gonzalez, J. Wąsicki

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Computationally Assisted (Solid-State DFT) Structural (X-Ray) and Vibrational Spectroscopy (FT-IR, FT-RS, TDs-THz) Characterization of the Cardiovascular Drug Lacidipine

Crystal Growth & Design 2015, 15 (6), pp 2817–2830, DOI: 10.1021/acs.cgd.5b00251
K. Drużbicki, J. Mielcarek, A. Kiwilsza, L. Toupet, E. Collet, A. Pajzderska, J. Wąsicki

QENS and NMR Study of Water Dynamics in SBA-15 with a Low Water Content

J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (29), 16578–16586
A. Kiwilsza, A. Pajzderska, M. A. Gonzalez, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Mesoporous drug carrier systems for enhanced delivery rate of poorly water-soluble drug: nimodipine

Journal of Porous Materials, 2015, 22, 3, 817-829
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, L. E. Coy, M. Grzeszkowiak, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Experimental and Solid-State Computational Study of Structural and Dynamic Properties in the Equilibrium Form of Temazepam

The Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118 (24), 6670–6679
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, B. Peplińska, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.