mgr Anna Marta Kiwilsza

Tytuł pracy: Zastosowanie mezoporowatych materiałów krzemionkowych o uporządkowanej strukturze w układach dostarczania leków z grupy pochodnych 1,4-dihydropirydyny
Promotor: Prof. Jan Wąsicki
Zakład: Zakład Radiospektroskopii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Publikacje

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Computationally Assisted (Solid-State DFT) Structural (X-Ray) and Vibrational Spectroscopy (FT-IR, FT-RS, TDs-THz) Characterization of the Cardiovascular Drug Lacidipine

Crystal Growth & Design 2015, 15 (6), pp 2817–2830, DOI: 10.1021/acs.cgd.5b00251
K. Drużbicki, J. Mielcarek, A. Kiwilsza, L. Toupet, E. Collet, A. Pajzderska, J. Wąsicki

QENS and NMR Study of Water Dynamics in SBA-15 with a Low Water Content

J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (29), 16578–16586
A. Kiwilsza, A. Pajzderska, M. A. Gonzalez, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Mesoporous drug carrier systems for enhanced delivery rate of poorly water-soluble drug: nimodipine

Journal of Porous Materials, 2015, 22, 3, 817-829
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, L. E. Coy, M. Grzeszkowiak, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.