mgr inż. Szymon Murawka

Stopień naukowy: 
Magister inżynier, Wydział i kierunek: Fizyka Techniczna, specjalność: Nanotechnologie i materiały funkcjonalne, Politechnika Poznańska
Tytuł pracy inżynierskiej: „Adaptacja układu SPM do pracy w warunkach wysokiej próżni”
Tytuł pracy magisterskiej: „Badanie struktury powierzchni cienkich warstw metalicznych osadzonych na podłożach półprzewodnikowych”
szymon.murawka@amu.edu.pl
Tytuł pracy: „Nanostruktury plazmoniczne otrzymywane metodą samoorganizacji”
Promotor: Dr hab. Mikołaj Lewandowski, prof. UAM
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Fizyka eksperymentalna. Metody badawcze fizyki ciała stałego
  • Struktury niskowymiarowe i mezoskopowe, układy plazmoniczne, nanoelektronika
  • Układy próżniowe
  • Elektronika praktyczna
Wybrane publikacje: 
  • S. Murawka, W. Andrzejewska, Z. Miłosz, M. Lewandowski, “Towards self-organized arrays of Au nanoparticles for SERS-based biosensing applications”, 35th European Conference on Surface Science (ECOSS-35)

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.