dr Weronika Andrzejewska

Stopień naukowy: 
Doktor nauk fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021
Magister z zakresie biofizyki nanobiomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
weronika.andrzejewska@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Fizyka powierzchni
 • Układy plazmoniczne
 • Terapia genowa
 • Układy transfekcyjne
 • Związki powierzchniowo czynne
 • Nanomateriały węglowe
Wybrane publikacje: 
 • Andrzejewska W., Wilkowska M., Peplińska B., Skrzypczak A., Kozak M. Structural characterization of transfection nanosystems based on tricationic surfactants and short double stranded oligonucleotides. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2019, Oct 22;518(4):706-711. 
 • Andrzejewska W., Wilkowska M., Skrzypczak A., Kozak M. Ammonium Gemini Surfactants Form Complexes with Model Oligomers of siRNA and dsDNA. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20(22), 5546.
 • Andrzejewska W., Pietralik Z., Skupin M., and Kozak M. Structural studies of the formation of lipoplexes between siRNA and selected bis-imidazolium gemini surfactants. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2016, Oct, 1;146:598-606.
 • Andrzejewska W., Wilkowska M.,  Chrabąszczewska M., and Kozak M. The study of complexation between dicationic surfactants and the DNA duplex using structural and spectroscopic methods RSC Adv., 2017,7, 26006-26018.
 • Pietralik Z., Krzysztoń R., Kida W., Andrzejewska W. and Kozak M. Structure and conformational dynamics of DMPC/dicationic surfactant and DMPC/dicationic surfactant/DNA systems Int J of Mol Sci, 2013, 14(4), 7642-7659.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.