dr Błażej Leszczyński

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016
Tytuł pracy: Nanocząstki tlenków żelaza w hipertermii magnetycznej
Promotor: Prof. Andrzej Skumiel
Zakład: Zakład Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Syntezy chemiczne nanocząstek magnetycznych
  • Obrazowanie i tomografia nanostruktur za pomocą TEM
  • Hipertermia magnetyczna
Wybrane publikacje: 
  • B. Leszczyński, G.C. Hadjipanayis, A.A. El-Gendy, K. Załęski, Z. Śniadecki, A. Musiał, M. Jarek, S. Jurga, A. Skumiel, The influence of oxidation process on exchange bias in egg-shaped FeO/Fe3O4 core/shell nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 416, 269–274
  • A. Skumiel, T. Hornowski, A. Józefczak, M. Koralewski, B. LeszczyńskiUses and limitation of different thermometers for measuring heating efficiency of magnetic fluids, Applied Thermal Engineering, 2016, 100, 1308–1318
  • A. Józefczak, B. Leszczyński,  A. Skumiel, T. Hornowski, A comparison between acoustic properties and heat effects in biogenic and abiotic magnetite nanoparticle suspensions, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 407, 92-100
  • A. Józefczak, T. Hornowski, A. Król, M. Molcan, B. Leszczyński, M. Timko, The Effect of Sonication on Acoustic Properties of Biogenic Ferroparticle Suspension, Archives of Acoustics, 2016, 40, 161-168
  • A. Józefczak, M. Molcan, Z. Rozynek,  T. Hornowski, A. Skumiel, M. Timko, J. Tóthová, P. Kopcanský, B. Leszczyński, Properties of Magnetosome Suspension under the Influence of Magnetic Field, Acta Physica Polonica A, 2015, 127, 629-631
  • A. Skumiel, B. Leszczyński, M. Molcan, M. Timko, The comparison of magnetic circuits used in magnetic hyperthermia, Journal Of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 420, 177-184
  • J.Majorosova, V.I.Petrenko, K.Siposova, M.Timko, N.Tomasovicova, V.M.Garamus, M.Koralewski, M.V.Avdeev, B.Leszczynski, S.Jurga, Z.Gazova, S.Hayryan, C.K.Hu, P.Kopcansky, On the adsorption of magnetite nanoparticles on lysozyme amyloid fibrils, Colloids and surfaces B: Biointerfaces, 2016, 146, 794-800

Publikacje

The influence of oxidation process on exchange bias in egg-shaped FeO/Fe3O4

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 416, 269-274
B. Leszczyński, G.C. Hadjipanayis, A.A. El-Gendy, K. Załęski, Z. Śniadecki, A. Musiał, M. Jarek, S. Jurga, A. Skumiel

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.