dr Barbara Peplińska

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
barp@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa
  • Spektroskopia rozpraszania elektronów
  • Spektroskopia NMR
  • Dynamika molekularna cieczy, ciał stałych i polimerów
  • Dynamika cieczy w układach ograniczajacych

Publikacje

Microwave vacuum drying and puffing of the meat tissue - process analysis

Drying Technology, 2018, doi/full/10.1080/07373937.2018.1444635
T. Pawlak, J. Gawałek, A. Ryniecki, J. Stangierski, I. Siatkowski, B. Peplińska, E. Pospiech

Experimental and Solid-State Computational Study of Structural and Dynamic Properties in the Equilibrium Form of Temazepam

The Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118 (24), 6670–6679
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, B. Peplińska, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.