dr Barbara Peplińska

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
barp@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa
  • Spektroskopia rozpraszania elektronów
  • Spektroskopia NMR
  • Dynamika molekularna cieczy, ciał stałych i polimerów
  • Dynamika cieczy w układach ograniczajacych

Publikacje

Microwave vacuum drying and puffing of the meat tissue - process analysis

Drying Technology, 2018, doi/full/10.1080/07373937.2018.1444635
T. Pawlak, J. Gawałek, A. Ryniecki, J. Stangierski, I. Siatkowski, B. Peplińska, E. Pospiech

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.