dr Anna Baranowska-Korczyc

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Instytut Fizyki PAN, Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej, Warszawa, 2013
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i charakterystyka ceramicznych nanowłókien uzyskiwanych metodą elektroprzędzenia, nanorurek węglowych oraz nanocząstek złota
  • Konstrukcja i badanie mechanizmów działania sensorów i biosensorów powstałych na różnego typu nanostrukturach
Patenty / wnioski patentowe: 
  • Sposób wytwarzania warstw tlenków metali, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - P.401419, 30.10.2012 (2012)
  • Sposób pasywacji nanostruktur ZnO, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - P.396364, 16.09.2011 (2011)
  • Czujnik gazów i substancji organicznych wykorzystujący nanowłókna ZnO stabilizowane geometrycznie warstwą dielektryczną AIN, A. Stafiniak, B. Boratyński, I. Zborowska-Lindert, A. Szyszka, M. Ramiączek-Krasowska, R. Paszkiewicz, M. Tłaczała, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - P.392218, 24.08.2010 (2010)
Wybrane publikacje: 
  • A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, Ł. Kłopotowski, A. Reszka, K. Sobczak, W. Paszkowicz, K. Dybko, P. Dlużewski, B. J. Kowalski, D. Elbaum Light- and environment- sensitive electrospun ZnO nanofibers, RSC Advances 2013, 3, 5656-5662.
  • A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, J. B. Pełka, K. Sobczak, D. Klinger, P. Dłużewski, D. Elbaum Structural studies of magnetic Fe doped ZnO nanofibers, Radiation Physics and Chemistry 2013, 93, 21-24.
  • A. Baranowska-Korczyc, A. Reszka, K. Sobczak, B. Sikora, P. Dziawa, M. Aleszkiewicz, Ł. Kłopotowski, W. Paszkowicz, P. Dłużewski, B.J. Kowalski, T. A. Kowalewski, M. Sawicki, D. Elbaum, K. Fronc Magnetic Fe doped ZnO nanofibers obtained by electrospinning, Journal of Sol-Gel Science and Technology 2012, 61(3), 494-500.
  • A. Stafiniak, B. Boratyński, A. Baranowska-Korczyc, A. Szyszka, M. Ramiączek-Krasowska, J. Prażmowska, K. Fronc, D. Elbaum, R. Paszkiewicz, M. Tłaczała, A novel electrospun ZnO nanofibers biosensor fabrication, Sensors and Actuators B 2011, 160, 1413– 1418.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.