dr Mikołaj Kościński

break_mikolaj@o2.pl

Publikacje

Verbascum nigrum L. (mullein) extract as a natural emulsifier

Food Hydrocolloids, 2018, doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.02.050
M. Jarzębski, W. Smułek, M. Kościński, T. Białopiotrowicz, E. Kaczorek

Electrical Characterization of Ammonia Carbon-Based Sensors

Acta Physica Polonica A, 2015, 128, 182-184
M. Kościński, M. Seredych, T. J. Bandosz, M. Śliwińska-Bartkowiak

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.