• Aktualności

  • NEKROLOG

   17.04.2020

   Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 22 kwietnia 2020 roku o godz. 11:50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

  • Widzialna ręka - UAM

   31.03.2020

   W odpowiedzi na prośbę Pani Prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektor ds. studenckich UAM, w ramach akcji "Widzialna ręka - UAM” Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazało środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-19

  • Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie CNBM

   12.03.2020

   W trosce o wspólne bezpieczeństwo, w związku z zarządzeniem Rektora UAM nr 431/2019/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UAM, postanawiam, od dnia 12 marca 2020 r. do czasu uchylenia, co następuje:

  • Wszystkie Aktualności

Znaczące publikacje

Nature Communications 8, 2017, 415
B. Graczykowski, A. El Sachat, J. S. Reparaz, M. Sledzinska, M. R. Wagner, E. Chavez-Angel, Y. Wu, S. Volz, Y. Wu, F. Alzina, C. M. Sotomayor Torres

Thermal conductivity and air-mediated losses in periodic porous silicon membranes at high temperatures

Heat conduction in silicon can be effectively engineered by means of sub-micrometre porous thin free-standing membranes. Tunable thermal properties make these structures good candidates for integrated heat management units such as waste heat recovery, rectification or efficient heat dissipation. However, possible applications require detailed thermal characterisation at high temperatures which, up to now, has been an experimental challenge. In this work we use the contactless two-laser Raman thermometry to study heat dissipation in periodic porous membranes at high temperatures via lattice conduction and air-mediated losses. We find the reduction of the thermal conductivity and its temperature dependence closely correlated with the structure feature size. On the basis of two-phonon Raman spectra, we attribute this behaviour to diffuse (incoherent) phonon-boundary scattering. Furthermore, we investigate and quantify the heat dissipation via natural air-mediated cooling, which can be tuned by engineering the porosity.
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

XRAY DIFFRACTION

XRAY diffraction 23.11.2018

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.