• Aktualności

  • Habilitacja Pana Dra Radosława Mrówczyńskiego

   09.09.2020

   W dniu 23.07.2020 Rada Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH podjęła uchwałę o nadaniu dr. Radosławowi Mrówczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.

  • KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 14 WYGRAŁ MGR VALERII MYNDRUL

   29.07.2020

   Celem projektu pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” jest wytworzenie nowatorskiej gamy elektrochemicznych biosensorów na bazie innowacyjnych platform hybrydowych typu tlenek metalu przejściowego-biopolimer (MxOy-biopolimer)

  • Habilitacja Pana Dra Mikołaja Lewandowskiego

   10.06.2020

   W dniu 09.06.2020 Rada Dyscyplin Naukowych Astronomia oraz Nauki Fizyczne na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr. Mikołajowi Lewandowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

  • Wszystkie Aktualności

Znaczące publikacje

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (36), 30872–30879
L. E. Coy, L. Yate, D.P. Valencia, W. Aperador, K. Siuzdak, P. Toruella, E. Azanza, S. Estrade, I. Iatsunskyi, F. Peiro, X. Zhang, J. Tejada, R.F. Ziolo

High Electrocatalytic Response of a Mechanically Enhanced NbC Nanocomposite Electrode Toward Hydrogen Evolution Reaction

Resistant and efficient electrocatalysts for hydrogen evolution reaction (HER) are desired to replace scarce and commercially expensive platinum electrodes. Thin-film electrodes of metal carbides are a promising alternative due to their reduced price and similar catalytic properties. However, most of the studied structures neglect long-lasting chemical and structural stability, focusing only on electrochemical efficiency. Herein we report on a new approach to easily deposit and control the micro/nanostructure of thin-film electrodes based on niobium carbide (NbC) and their electrocatalytic response. We will show that, by improving the mechanical properties of the NbC electrodes, microstructure and mechanical resilience can be obtained while maintaining high electrocatalytic response. We also address the influence of other parameters such as conductivity and chemical composition on the overall performance of the thin-film electrodes. Finally, we show that nanocomposite NbC electrodes are promising candidates toward HER and, furthermore, that the methodology presented here is suitable to produce other transition-metal carbides with improved catalytic and mechanical properties.
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

XRAY DIFFRACTION

XRAY diffraction 23.11.2018

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.