• Aktualności

  • Habilitacja Pana Dra Radosława Mrówczyńskiego

   09.09.2020

   W dniu 23.07.2020 Rada Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH podjęła uchwałę o nadaniu dr. Radosławowi Mrówczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.

  • KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 14 WYGRAŁ MGR VALERII MYNDRUL

   29.07.2020

   Celem projektu pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” jest wytworzenie nowatorskiej gamy elektrochemicznych biosensorów na bazie innowacyjnych platform hybrydowych typu tlenek metalu przejściowego-biopolimer (MxOy-biopolimer)

  • Habilitacja Pana Dra Mikołaja Lewandowskiego

   10.06.2020

   W dniu 09.06.2020 Rada Dyscyplin Naukowych Astronomia oraz Nauki Fizyczne na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr. Mikołajowi Lewandowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

  • Wszystkie Aktualności

Znaczące publikacje

Acta Biomaterialia, 2020, doi.org/10.1016/j.actbio.2020.08.010
J. Wychowaniec, J. Litowczenko, K. Tadyszak, V. Natu, C. Aparicio, B. Peplińska, M. W. Barsoum, M. Otyepka, B. Scheibe

Unique cellular network formation guided by heterostructures based on reduced graphene oxide - Ti3C2Tx MXene hydrogels

Two-dimensional (2D) materials remain highly interesting for assembling three-dimensional (3D) structures, among others, in the form of macroscopic hydrogels. Herein, we present a novel approach for inducing chemical inter-sheet crosslinks via an ethylenediamine mediated reaction between Ti3C2Tx and graphene oxide in order to obtain a reduced graphene oxide-MXene (rGO-MXene) hydrogel. The composite hydrogels are hydrophilic with a stiffness of ∼20 kPa. They also possess a unique inter-connected porous architecture, which led to a hitherto unprecedented ability of human cells across three different types, epithelial adenocarcinoma, neuroblastoma and fibroblasts, to form inter-connected three-dimensional networks. The attachments of the cells to the rGO-MXene hydrogels were superior to those of the sole rGO-control gels. This phenomenon stems from the strong affinity of cellular protrusions (neurites, lamellipodia and filopodia) to grow and connect along architectural network paths within the rGO-MXene hydrogel, which could lead to advanced control over macroscopic formations of cellular networks for technologically relevant bioengineering applications, including tissue engineering and personalized diagnostic networks-on-chip.
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

XRAY DIFFRACTION

XRAY diffraction 23.11.2018

Wszystkie filmy
 • Ogłoszenia

   Wszystkie ogłoszenia

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.