Jesteś tutaj

Ogłoszenia


Archiwum

Praca badawcza będzie prowadzona w Centrum NanobioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: - Synteza stałociałowych materiałów jonowych - Analiza własności wytworzonych materiałów z wykorzystaniem metod rentgenografii, Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, mikroskopii i kalorymetrii - Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych - Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

czytaj więcej

We are looking for a highly motived PhD student to carry out a research project under the supervision of Dr Sergio E Moya at the NanoBioMedical Center, the Adam Mickiewicz University, Poznan, the project is implemented under the program OPUS 17 National Science Centre Poland.

czytaj więcej

We are looking for two motivated post doctoral researchers interested in working with soft materials for nanomedicine under the framework of an OPUS 17 National Science Centre Poland, project supervised by Dr. Sergio E. Moya at the NanoBiomedical Center at , the Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.

czytaj więcej

Celem projektu jest opracowanie liotropowych, ciekłokrystalicznych nanocząstek na bazie lipidów o złożonej, dwuciągłej strukturze kubicznej, tzw. kubosomów i wykorzystanie ich potencjału w biomedycynie, a w szczególności do obrazowania optycznego i obrazowania za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego. Obszar badań podstawowych realizowanych w projekcie będzie obejmował analizę struktury kubosomów, zjawisk w obrębie interfazy: kubosom – środowisko zewnętrzne oraz interakcji z układami biologicznymi.

czytaj więcej

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl