mgr inż. Jakub Jagielski

Stopień naukowy: 
Magister Inżynier Biotechnologii, Instytut Genetyki Człowieka, Zakład Kwasów Nukleinowych, Polska Akademia Nauk w Poznaniu

ytuł pracy magisterskiej: "Analiza sekwencji genów receptorów kanabinoidowych CNR1 i CNR2 przy użyciu techniki wysokoprzepustowego sekwencjonowania NGS."

Specjalność: diagnostyka genetyczna

+48 506 268 331
jakub.jagielski@amu.edu.pl
Tytuł pracy: praca doktorska realizowana w ramach projektu: "Kubosomy - nanocząsteczki ciekłokrystaliczne jako potencjalne systemy do bioobrazowania."
Promotor: dr Grzegorz Nowaczyk / prof. dr hab. Stefan Jurga
Zainteresowania naukowe: 
  • Inżynieria genetyczna
  • Wykorzystanie nanosystemów bioobrazowanie
  • Teranostyka

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.