Jesteś tutaj

Projekty zakończone

OPUS 6 „Przestrzenna organizacja nanocząstek za pomocą polimerowych układów samoorganizujących”
MINIATURA 1 "Badanie przestrzennej organizacji nanocząstek osadzanych na ustrukturyzowanych podłożach krystalicznych"
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne (MCNBM)
„Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie” (PBS1/A9/13/2012)
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) „The PhD Programme in nanoscience and nanotechnology”
Interdyscyplinarne studia doktoranckie
„Rozwój kształcenia w zakresie nanotechnologii na Politechnice Poznańskiej w oparciu o współpracę z Centrum NanoBioMedycznym UAM i Universita degli Studi di Trieste”
Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM
SoftComp NoE (Network of Excellence)
ESMI, European Soft Matter Infrastructure
Magnetic Nanoparticles and Thin Films for Spintronic Applications and High Performance Permanent Magnets: NANOMAG
OPUS 3 "Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej"
SONATA 6 „Badanie właściwości optycznych i elektrycznych elektroprzędzonych nanowłókien ceramicznych i nanorurek węglowych jako materiałów do konstrukcji sensorów i biosensorów"
IUVENTUS+ „Nanowarstwy ZnO/ZnS do projektowania tranzystorowych układów biodetekcyjnych”
Elektrofizjologiczne badania aktywności korowej w widzeniu obuocznym ludzi

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl