Jesteś tutaj

Obszary badawcze

Terapia i Diagnostyka
Sensory
Inżynieria Tkankowa
Nanomateriały
Energia
Neuronauka i Fizyka Widzenia
Fizykochemia Powierzchni

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.