Neuronauka i Fizyka Widzenia

Projekty

OPUS 3 "Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej"
Elektrofizjologiczne badania aktywności korowej w widzeniu obuocznym ludzi

Publikacje

The influence of motor imagery on the learning of a fine hand motor skill

Experimental Brain Research, 2017, 235, 1, 305–320
J. Sobierajewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, W. B. Verwey, R. van der Lubbe

How effector‑specific is the effect of sequence learning by motor execution and motor imagery?

Experimental Brain Research, 2017, 235, 12, 3757–3769
J. Sobierajewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, R. van der Lubbe

Treatment of the Fluoroquinolone-Associated Disability: The Pathobiochemical Implications

Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, Article ID 8023935, doi.org/10.1155/2017/8023935
K. Michalak, A. Sobolewska-Włodarczyk, M. Włodarczyk, J. Sobolewska, P. Woźniak, B. Sobolewski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.