dr hab. Anna Przekoracka-Krawczyk, prof. UAM

Stopień naukowy: 
Doktor habilitowany nauk medycznych, doktor biofizyki
+48 61 829 5012
ania_pk@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Electrofizjologiczne aspekty widzenia obuocznego
 • Zaburzenia sensoryczno-motoryczne w zezach i niedowidzeniu
 • Neuronalne mechanizmy wergencyjnych ruchów oczu
 • Przezczaszkowa stymulacja TMS i tDCS
 • Optometria pediatryczna
 • Uczenie sie motoryczne
Wybrane publikacje: 
Projekty badawcze:
 • Kierownik projektu rektorskiego WSFIZ w Warszawie:”Zaburzenia układu wzrokowego w diagnozie dysleksji rozwojowej”, finansowanym przez WSFIZ w Warszawie, okres: od 2008-2009
 • Wykonawca w projekcie: „Predykcja ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań deficytów móżdżkowych – cz.1, pretest”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego H01F 007 29, kierownik: prof. dr hab. Piotr Jaśkowski, okres: od 2008 do 2010
 • Wykonawca w projekcie: "Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej"; NCN, UMO-2012/05/B/HS6/03806, University of Finanse and Management in Warsaw, kierownik: Robert van der Lubbe.
Okres: od 2013 do 2016 r.
 • Projekt naukowy "Elektrofizjologiczne aspekty wergencyjnych ruchów oczu" finansowany przez Pracownie Fizyki Widzenia I Optometrii Wydziału Fizyki UAM. Okres: od 2013 r. do aktualnie
 • Projekt naukowy "Sumowanie I hamowanie korowe w tłumieniu międzyocznym i niedowidzeniu", finansowany przez Pracownie Fizyki Widzenia I Optometrii Wydziału Fizyki UAM. Okres: od 2013 r. do aktualnie

 

Publikacje

Contrast sensitivity and visual acuity in subjects wearing multifocal contact lenses with high additions designed for myopia progression control

Contact Lens and Anterior Eye, 2020, 43, 1, 33-39
K. Przekoracka, K. Michalak, J. Olszewski, F. Zeri, A. Michalski, J. Paluch, A. Przekoracka-Krawczyk

Wpływ miękkich multifokalnych soczewek kontaktowych z wysokimi addycjami na koordynację wzrokowo-ruchową

OphthaTherapy, 2019, 4(24), 252-258
K. Przekoracka, K. Michalak, A. Michalski, J. Olszewski, J. Paluch, A. Przekoracka-Krawczyk

The engagement of cortical areas preceding exogenous vergence eye movements

PLOS ONE, doi.org/10.1371/journal.pone.0198405
M. Wojtczak-Kwaśniewska, A. Przekoracka-Krawczyk, R. Van der Lubbe

Unstable Binocular Fixation Affects Reaction Times But Not Implicit Motor Learning in Dyslexia

Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2017, 58, 6470-6480
A. Przekoracka-Krawczyk, A. Brenk-Krakowska, P. Nawrot, P. Rusiak, R. Naskręcki

The influence of motor imagery on the learning of a fine hand motor skill

Experimental Brain Research, 2017, 235, 1, 305–320
J. Sobierajewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, W. B. Verwey, R. van der Lubbe

How effector‑specific is the effect of sequence learning by motor execution and motor imagery?

Experimental Brain Research, 2017, 235, 12, 3757–3769
J. Sobierajewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, R. van der Lubbe

To What Extent Can Motor Imagery Replace Motor Execution While Learning a Fine Motor Skill?

Adv Cogn Psychol, 2016, 12(4): 179–192, doi: 10.5709/acp-0197-1
J. Sobierajewicz, S. Szarkiewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, R. van der Lubbe

Implicit motor learning is impaired in strabismic adults

Journal of Vision, 2015, 15(11):6, 1-20
A. Przekoracka-Krawczyk, P. Nawrot, T. Kopyciuk, R. Naskręcki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.