dr n. med. inż. Krzysztof Michalak

Stopień naukowy: 
Doktor nauk medycznych, mgr inżynier informatyk, lekarz neurolog
Zainteresowania naukowe: 
  • Posturografia, balans ciała
  • Teoria chaosu deterministycznego
  • Patobiochemia nowotworów
  • Biologia kwantowa, elektrodiagnostyka
Wybrane publikacje: 
  • K.P. Michalak, Distinguishing Separate Components in High-dimensional Signals by Using the Modified Embedding Method and Forecasting, Annals of Biomedical Engineering, Vol. 38, Iss. 1 pp. 200-207, 2010
  • K.P. Michalak, Modifications of the Takens-Ellner algorithm for medium- and high-dimensional signals, Physical Review E Vol. 83 Iss. 2 pp. 026206, 2011
  • K.P. Michalak, H. Nawrocka-Bogusz, The changes of the frequency-specific impedance of the human body due the resonance in the kHz range in the diagnostics of the cancer, Journal of Physics - Conference Series, Vol. 329 pp. 012024, 2011
  • K.P. Michalak, How to estimate the correlation dimension of high-dimensional signals?, AIP Chaos, Vol. 24 Iss. 3 pp. 033188, 2014
  • K.P. Michalak, A. Maćkowska-Kędziora, B. Sobolewski, P. Woźniak, Key roles of glutamine pathways in reprogramming the cancer metabolism, Oxidative Stress and Cellular Longevity, http://dx.doi.org/10.1155/2015/964321, 2015

Publikacje

Treatment of the Fluoroquinolone-Associated Disability: The Pathobiochemical Implications

Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, Article ID 8023935, doi.org/10.1155/2017/8023935
K. Michalak, A. Sobolewska-Włodarczyk, M. Włodarczyk, J. Sobolewska, P. Woźniak, B. Sobolewski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.