Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Fizycznych, Uniwerytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2001
Profesor Nadzwyczajny na Wydziale Fizyki, Uniwerytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2003
Profesor Nauk Fizycznych, 2010
+48 61 829 5085
rysznas@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Spektroskopia optyczna
  • Fotofizyka
  • Fizyka procesu widzenia

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.