Jesteś tutaj

Prof. dr hab. Stefan Jurga

Dyrektor Centrum NanoBiomedycznego
+48 61 829 6704
stjurga@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 

Główne zainteresowania badawcze prof. S. Jurgi koncentrują się na strukturze i dynamice materii miękkiej analizowanej za pomocą obrazowania NMR, metod rozproszeniowych (SAXS, WAXS), mikroskopii elektronowej, sił atomowych oraz optycznej, relaksacji oraz dyfuzji NMR, spektroskopii dielektrycznej, technik modelowania komputerowego, spektroskopii FTIR. Profesor Jurga jest autorem i współautorem 140 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych, jest promotorem ponad 20 doktorantów. Ma bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej, był m.in. profesorem wizytującym w Cornell University, Uniwersytecie Stanowym Północnej Karoliny w USA, w  Uniwersytecie Południowej Afryki w Pretorii w RPA, w Centrum Badań Atomowych w Saclay pod Paryżem. Prof. Jurga był laureatem Fundacji Maxa Plancka jako stypendysta w Instytucie Maxa Plancka do badań polimerowych w Moguncji, Niemcy, pracował na Uniwersytecie Illinois w Urbana Champaign, USA, w Instytucie Jozefa Stefana w Słowenii, i w innych instytucjach.

Prof. Jurga w latach 1990-2002 był prorektorem i rektorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a w latach 2005-2007 podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2002 jest wiceprezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Grupy AMPERE,  a także był prezydentem Towarzystwa Uniwersytetów Europejskich Grupa Santander. Był także przewodniczącym Komitetu Sterującego programu stypendialnego UE ALBAN, jest członkiem Saksońskiej Akademii Nauk, doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także laureatem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie.

Znaczące projekty:
  • European Soft Matter Infrastructure (ESMI) – 7PR, budżet 7,8 mln €.
  • The International PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, FNP project. 
  • Magnetic Nanoparticles and Thin Films for Spintronic Applications and High Performance Permanent Magnets - IRSES, 7PR
Wybrane publikacje: 
  • K. Szutkowski, S. Jurga, Long-range ordering in lyotropic lamellar phase studied by high resolution MR diffusion-weighted imaging, The Journal of Physical Chemistry B 2010, 114 (1), 165-173.
  • T. Zalewski, P. Lubiatowski, J. Jaroszewski, E. Szcześniak, S.  Kuśmia, J. Kruczyński, S. Jurga, Scaffold-aided repair of articular cartilage studied by MRI , Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 2008, 21(3), 177-185.
  • M. Olek, K. Kempa, S. Jurga, M. Giersig, Nanomechanical properties of silica-coated multiwall carbon nanotubes-poly(methyl methacrylate) composite,  Langmuir 2005, 12(7), 3146-3152.
     

Publikacje

Tetrapyrazinoporphyrazine with eight peripheral adamantanylsulfanyl units – Synthesis and physicochemical study

Synthetic Metals, 2018, 244, 66-72
A. Tillo, M. Kryjewski, W. Bendzińska-Berus, D. Langer, T. Rebis, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski, E. Tykarskaa

Superhard CrN/MoN coatings with multilayer architecture

Materials & Design, 2018, 153, 47-59
A.D. Pogrebnjak, V.M. Beresnev, O.V. Bondar, B.O. Postolnyi, K. Załęski, L. E. Coy, S. Jurga, M.O. Lisovenko, P. Konarski, L. Rebouta, J.P. Araujo

A new type of (TiZrNbTaHf)N/MoN nanocomposite coating: Microstructure and properties depending on energy of incident ions

Composites Part B: Engineering, 2018, 146, 132-144
A.A. Bagdasaryan, A.V. Pshyk, L. E. Coy, P. Konarski, M. Misnik, V.I. Ivashchenko, M. Kempiński, N.R. Mediukh, A.D. Pogrebnjak, V.M. Beresnev, S. Jurga

Influence of ZnO/graphene nanolaminate periodicity on their structural and mechanical properties

Journal of Materials Science & Technology, 2018, https://doi.org/10.1016/j.jmst.2018.03.022. (IF=2.76)
I. Iatsunskyi, M. Baitimirova, L. E. Coy, L. Yate, R. Viter, A. Ramanavicius, S. Jurga, M. Bechelany, D. Erts

Photophysical properties and photocytotoxicity of free and liposome-entrapped diazepinoporphyrazines on LNCaP cells under normoxic and hypoxic conditions

European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 150, 64-73
E. Wieczorek, D. T. Mlynarczyk, M. Kucinska, J. Dlugaszewska, J. Piskorz, Ł. Popenda, W. Szczolko, S. Jurga, M. Murias, J. Mielcarek, T. Goslinski

Multilayered vacuum-arc nanocomposite TiN/ZrN coatings before and after annealing: Structure, properties, first-principles calculations

Materials Characterization, 2017, 134, 55-63
A. Pogrebnjak, V. Ivashchenko, O. Bondar, V. Beresnev, O. Sobol, K. Załęski, S. Jurga, L. E. Coy, P. Konarski, B. Postolnyi

Facile Synthesis of Sulfobetaine-Stabilized Cu2O Nanoparticles and Their Biomedical Potential

ACS Biomater. Sci. Eng., 2017, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.7b00465
M. Woźniak-Budych, Ł. Przysiecka, B.M.M. Maciejewska, D. Wieczorek, K. Staszak, M. Jarek, T. Jesionowski, S. Jurga

Silicon/TiO2 core-shell nanopillar photoanodes for enhanced photoelectrochemical water oxidation

International Journal of Hydrogen Energy, 2017, doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.033

Acetate-Induced Disassembly of Spherical Iron Oxide Nanoparticle Clusters into Monodispersed Core–Shell Structures upon Nanoemulsion Fusion

Langmuir, 2017, 33 (39), 10351–10365
A. Kertmen, P. Toruella, L. E. Coy, L. Yate, G. Nowaczyk, J. Gapiński, C. Vogt, M. Toprak, S. Estrade, F. Peiro, S. Milewski, S. Jurga, R. Andruszkiewicz

Spectroscopic and magnetic studies of highly dispersible superparamagnetic silica coated magnetite nanoparticles

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 433, 254-261
K. Tadyszak, A. Kertmen, L. E. Coy, R. Andruszkiewicz, S. Milewski, I. Kardava, B. Scheibe, S. Jurga, K. Chybczyńska

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2017, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Synthesis and singlet oxygen generation of pyrazinoporphyrazines containing dendrimeric aryl substituents

New J. Chem., 2017, 41, 3586-3594
A. Tillo, D. T. Mlynarczyk, Ł. Popenda, B. Wicher, M. Kryjewski, W. Szczolko, S. Jurga, J. Mielcarek, M. Gdaniec, T. Goslinski, E. Tykarska

The Dispersion of Water Proton Spin-Lattice Relaxation Rates in Aqueous Solutions of MWCNTs Stabilized via Alkyloxymethylimidazolium Surfactants

The Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121 (21), 11839–11850
M. Dobies, J. Iżykowska, M. Wilkowska, A. Wozniak-Braszak, K. Szutkowski, A. Skrzypczak, S. Jurga, M. Kozak

Multiwalled carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrids deposited on glassy carbon electrode – effect of nitro peripheral groups on electrochemical properties

Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, 21, 1-7
M. Falkowski, T. Rebis, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Goslinski

First Example of a Diazepinoporphyrazine with Dendrimeric Substituents

Tetrahedron Letters, 2017, 58 (8), 758-761
E. Wieczorek, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Gośliński

Characterization of spin wave propagation in (1 1 1) YIG thin films with large anisotropy

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, 50 (23), 235004
A. Krysztofik, H. Głowiński, P. Kuświk, S. Ziętek, J. N. Rychły, L. E. Coy, S. Jurga, T. W. Stobiecki , J. Dubowik

Seeded Growth Synthesis of Au–Fe3O4 Heterostructured Nanocrystals: Rational Design and Mechanistic Insights

Chem. Mater., 2017, 29 (9), 4022–4035
E. Fantechi, A. G. Roca, B. Sepúlveda, P. Torruella, S. Estradé, F. Peiró, L. E. Coy, S. Jurga, N. G. Bastús, J. Nogués, V. Puntes

Molecular dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate ionic liquid studied by 1H and 19F nuclear magnetic resonances

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 15368-15376
M. Wencka, T. Apih, R.C. Koresec, J. Jenczyk, M. Jarek, K. Szutkowski, S. Jurga, J. Dolinsek

Phthalocyanines with bulky substituents at non-peripheral positions – Synthesis and physico-chemical properties

Dyes and Pigments, 2016, 127, 110-115
A. Tillo, M. Stolarska, M. Kryjewski, Ł. Popenda, L. Sobotta, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski

Dendrimeric Sulfanyl Porphyrazines: Synthesis, Physico-Chemical Characterization, and Biological Activity for Potential Applications in Photodynamic Therapy

ChemPlusChem, 2016, 10.1002/cplu.201600051
D. T. Mlynarczyk, S. Lijewski, M. Falkowski, J. Piskorz, W. Szczolko, L. Sobotta, M. Stolarska, Ł. Popenda, S. Jurga, K. Konopka, Nejat Dzgnes, J. Mielcarek, T. Goslinski

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Synthesis, characterization and photophysical properties of novel 5,7-disubstituted-1,4-diazepine-2,3-dicarbonitriles

Journal of Molecular Structure 2016, 1110, 208–214
E.Wieczorek, M. Gierszewski, Ł. Popenda, E. Tykarska, M. Gdaniec, S. Jurga, M. Sikorski, J. Mielcarek, J. Piskorz, T. Goslinski

Enhancement of Electronic and Optical Properties of ZnO/Al2O3 Nanolaminate Coated Electrospun Nanofibers

J. Phys. Chem. C, 2016, 120 (9), 5124–5132
R. Viter, I. Iatsunskyi, V. Fedorenko, S. Tumenas, Z. Balevicius, A. Ramanavicius, S. Balme, M. Kempiński, G. Nowaczyk, S. Jurga, M. Bechelany

Nanostructured and Selective Filter To Improve Detection of Arsenic on Surface Plasmon Nanosensors

ACS Sensors Article ASAP, 2016, 1 (6), 725–731
Y. C. Reyes, L. E. Coy, L. Yate, S. Jurga, E. E. González

Structural and mechanical properties of NbN and Nb-Si-N films: Experiment and molecular dynamics simulations

Ceramics International, 2016, 42, 11743–11756
A. D. Pogrebnjak, O. V. Bondar, G. Abadias, V. Ivashchenko, O. V. Sobol, S. Jurga, L. E. Coy

The influence of oxidation process on exchange bias in egg-shaped FeO/Fe3O4

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 416, 269-274
B. Leszczyński, G.C. Hadjipanayis, A.A. El-Gendy, K. Załęski, Z. Śniadecki, A. Musiał, M. Jarek, S. Jurga, A. Skumiel

Modified Nucleic Acids in Biology and Medicine

Springer, 2016, 18 chapters, pp.453, Book Series: RNA Technologies
S. Jurga, V.A. Erdmann, J. Barciszewski

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

The effect of gold shape and size on the properties and visible light-induced photoactivity of Au-TiO2

Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 196, 27-40
A. Gołąbiewska, A. Malankowska, M. Jarek, W. Lisowski, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska

Phthalocyanines with bulky substituents at non-peripheral positions – Synthesis and physico-chemical properties

Dyes and Pigments, 2015, 127:110-115
A. Tillo, M. Stolarska, M. Kryjewski, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski

Characterization of poly(ethylene 2,6-naphthalate)/polycarbonate blends by DSC, NMR off-resonance and DMTA methods

European Polymer Journal, 2015, 64, 62-69
A. Woźniak-Braszak, K. Jurga, G. Nowaczyk, M. Dobies, M. Szostak, J. Jurga, S. Jurga

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.