Jesteś tutaj

Prof. dr hab. Stefan Jurga

Dyrektor Centrum NanoBiomedycznego
+48 61 829 6704
stjurga@amu.edu.pl
Zestawienie wszystkich publikacji dostępne jest pod linkiem: KLIKNJ TUTAJ
Zainteresowania naukowe: 

Główne zainteresowania badawcze prof. S. Jurgi koncentrują się na strukturze i dynamice materii miękkiej analizowanej za pomocą obrazowania NMR, metod rozproszeniowych (SAXS, WAXS), mikroskopii elektronowej, sił atomowych oraz optycznej, relaksacji oraz dyfuzji NMR, spektroskopii dielektrycznej, technik modelowania komputerowego, spektroskopii FTIR. Profesor Jurga jest autorem i współautorem 140 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach badawczych, jest promotorem ponad 20 doktorantów. Ma bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej, był m.in. profesorem wizytującym w Cornell University, Uniwersytecie Stanowym Północnej Karoliny w USA, w  Uniwersytecie Południowej Afryki w Pretorii w RPA, w Centrum Badań Atomowych w Saclay pod Paryżem. Prof. Jurga był laureatem Fundacji Maxa Plancka jako stypendysta w Instytucie Maxa Plancka do badań polimerowych w Moguncji, Niemcy, pracował na Uniwersytecie Illinois w Urbana Champaign, USA, w Instytucie Jozefa Stefana w Słowenii, i w innych instytucjach.

Prof. Jurga w latach 1990-2002 był prorektorem i rektorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a w latach 2005-2007 podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2002 jest wiceprezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Grupy AMPERE,  a także był prezydentem Towarzystwa Uniwersytetów Europejskich Grupa Santander. Był także przewodniczącym Komitetu Sterującego programu stypendialnego UE ALBAN, jest członkiem Saksońskiej Akademii Nauk, doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także laureatem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie.

Znaczące projekty:
  • European Soft Matter Infrastructure (ESMI) – 7PR, budżet 7,8 mln €.
  • The International PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, FNP project. 
  • Magnetic Nanoparticles and Thin Films for Spintronic Applications and High Performance Permanent Magnets - IRSES, 7PR
Wybrane publikacje: 

ZESTAWIENIE WSZYTSTKICH PUBLIKACJI DOSTĘPNE JEST POD LINKIEM
 
  • K. Szutkowski, S. Jurga, Long-range ordering in lyotropic lamellar phase studied by high resolution MR diffusion-weighted imaging, The Journal of Physical Chemistry B 2010, 114 (1), 165-173.
  • T. Zalewski, P. Lubiatowski, J. Jaroszewski, E. Szcześniak, S.  Kuśmia, J. Kruczyński, S. Jurga, Scaffold-aided repair of articular cartilage studied by MRI , Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 2008, 21(3), 177-185.
  • M. Olek, K. Kempa, S. Jurga, M. Giersig, Nanomechanical properties of silica-coated multiwall carbon nanotubes-poly(methyl methacrylate) composite,  Langmuir 2005, 12(7), 3146-3152.
     

Lanthanides and tissue engineering strategies for bone regeneration

Coordination Chemistry Reviews, 2019, 388, 248-267
K. Wieszczycka, K. Staszak, M. Woźniak-Budych, S. Jurga

Photoelectrochemically Active N‐Adsorbing Ultrathin TiO2 Layers for Water‐Splitting Applications Prepared by Pyrolysis of Oleic Acid on Iron Oxide Nanoparticle Surfaces under Nitrogen Environment

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.
A. Kertmen, Enzo Barbe, Mariusz Szkoda , Katarzyna Siuzdak , V. Babacic, Pau Torruella, I. Iatsunskyi, Michał Kotkowiak , Karol Rytel, Sonia Estrade, Francesca Peiro, S. Jurga, Yanguang Li, L. E. Coy

On the Structure of Ultrathin FeO Films on Ag(111)

Nanomaterials, 2018, 8(10), 828
M. Lewandowski, T. Pabisiak, N. Michalak, Z. Miłosz, V. Babacic, Y. Wang, M. Hermanowicz, K. Palotás, S. Jurga, A. Kiejna

Photophysical properties and photocytotoxicity of free and liposome-entrapped diazepinoporphyrazines on LNCaP cells under normoxic and hypoxic conditions

European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 150, 64-73
E. Wieczorek, D. T. Mlynarczyk, M. Kucinska, J. Dlugaszewska, J. Piskorz, Ł. Popenda, W. Szczolko, S. Jurga, M. Murias, J. Mielcarek, T. Goslinski

TiO2-ZnO binary oxide systems: Comprehensive characterization and tests of photocatalytic activity

Materials, 2018, 11(5): 841
K. Siwińska-Stefańska, A. Kubiak , A. Piasecki, J. Goscianska, G. Nowaczyk, S. Jurga, T. Jesionowski

Structural and mechanical characterization of (TiZrNbHfTa)N/WN multilayered nitride coatings

Materials Letters, 2018, 229, 364-367
A. A. Bagdasaryan, A.V. Pshyk, L. E. Coy, M. Kempiński, A. D. Pogrebnjak, V. M. Beresnev, S. Jurga

Systems Biology

Springer, 2018, Book Series: RNA Technologies

Tetrapyrazinoporphyrazine with eight peripheral adamantanylsulfanyl units – Synthesis and physicochemical study

Synthetic Metals, 2018, 244, 66-72
A. Tillo, M. Kryjewski, W. Bendzińska-Berus, D. Langer, T. Rebis, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski, E. Tykarskaa

Superhard CrN/MoN coatings with multilayer architecture

Materials & Design, 2018, 153, 47-59
A.D. Pogrebnjak, V.M. Beresnev, O.V. Bondar, B.O. Postolnyi, K. Załęski, L. E. Coy, S. Jurga, M.O. Lisovenko, P. Konarski, L. Rebouta, J.P. Araujo

A new type of (TiZrNbTaHf)N/MoN nanocomposite coating: Microstructure and properties depending on energy of incident ions

Composites Part B: Engineering, 2018, 146, 132-144
A.A. Bagdasaryan, A.V. Pshyk, L. E. Coy, P. Konarski, M. Misnik, V.I. Ivashchenko, M. Kempiński, N.R. Mediukh, A.D. Pogrebnjak, V.M. Beresnev, S. Jurga

Influence of ZnO/graphene nanolaminate periodicity on their structural and mechanical properties

Journal of Materials Science & Technology, 2018, https://doi.org/10.1016/j.jmst.2018.03.022. (IF=2.76)
I. Iatsunskyi, M. Baitimirova, L. E. Coy, L. Yate, R. Viter, A. Ramanavicius, S. Jurga, M. Bechelany, D. Erts

Photophysical properties and photocytotoxicity of free and liposome-entrapped diazepinoporphyrazines on LNCaP cells under normoxic and hypoxic conditions

European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 150, 64-73
E. Wieczorek, D. T. Mlynarczyk, M. Kucinska, J. Dlugaszewska, J. Piskorz, Ł. Popenda, W. Szczolko, S. Jurga, M. Murias, J. Mielcarek, T. Goslinski

EPR Oximetry Sensor—Developing a TAM Derivative for In Vivo Studies

Cell Biochemistry and Biophysics, 2018, 1-10
A. Boś-Liedke, M. Walawender, A. Woźniak, D. Flak, J. Gapiński, S. Jurga, M. Kucińska, A. Plewiński, M. Murias, M. Elewa, L. Lampp, P. Imming, K. Tadyszak

Plant Epigenetics

Springer, 2017, Book Series: RNA Technologies

Multilayered vacuum-arc nanocomposite TiN/ZrN coatings before and after annealing: Structure, properties, first-principles calculations

Materials Characterization, 2017, 134, 55-63
A. Pogrebnjak, V. Ivashchenko, O. Bondar, V. Beresnev, O. Sobol, K. Załęski, S. Jurga, L. E. Coy, P. Konarski, B. Postolnyi

Facile Synthesis of Sulfobetaine-Stabilized Cu2O Nanoparticles and Their Biomedical Potential

ACS Biomater. Sci. Eng., 2017, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.7b00465
M. Woźniak-Budych, Ł. Przysiecka, B.M.M. Maciejewska, D. Wieczorek, K. Staszak, M. Jarek, T. Jesionowski, S. Jurga

Silicon/TiO2 core-shell nanopillar photoanodes for enhanced photoelectrochemical water oxidation

International Journal of Hydrogen Energy, 2017, doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.033

Acetate-Induced Disassembly of Spherical Iron Oxide Nanoparticle Clusters into Monodispersed Core–Shell Structures upon Nanoemulsion Fusion

Langmuir, 2017, 33 (39), 10351–10365
A. Kertmen, P. Toruella, L. E. Coy, L. Yate, G. Nowaczyk, J. Gapiński, C. Vogt, M. Toprak, S. Estrade, F. Peiro, S. Milewski, S. Jurga, R. Andruszkiewicz

Spectroscopic and magnetic studies of highly dispersible superparamagnetic silica coated magnetite nanoparticles

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, 433, 254-261
K. Tadyszak, A. Kertmen, L. E. Coy, R. Andruszkiewicz, S. Milewski, I. Kardava, B. Scheibe, S. Jurga, K. Chybczyńska

Synthesis and singlet oxygen generation of pyrazinoporphyrazines containing dendrimeric aryl substituents

New J. Chem., 2017, 41, 3586-3594
A. Tillo, D. T. Mlynarczyk, Ł. Popenda, B. Wicher, M. Kryjewski, W. Szczolko, S. Jurga, J. Mielcarek, M. Gdaniec, T. Goslinski, E. Tykarska

The Dispersion of Water Proton Spin-Lattice Relaxation Rates in Aqueous Solutions of MWCNTs Stabilized via Alkyloxymethylimidazolium Surfactants

The Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121 (21), 11839–11850
M. Dobies, J. Iżykowska, M. Wilkowska, A. Wozniak-Braszak, K. Szutkowski, A. Skrzypczak, S. Jurga, M. Kozak

Multiwalled carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrids deposited on glassy carbon electrode – effect of nitro peripheral groups on electrochemical properties

Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, 21, 1-7
M. Falkowski, T. Rebis, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Goslinski

First Example of a Diazepinoporphyrazine with Dendrimeric Substituents

Tetrahedron Letters, 2017, 58 (8), 758-761
E. Wieczorek, J. Piskorz, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Gośliński

Characterization of spin wave propagation in (1 1 1) YIG thin films with large anisotropy

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, 50 (23), 235004
A. Krysztofik, H. Głowiński, P. Kuświk, S. Ziętek, J. N. Rychły, L. E. Coy, S. Jurga, T. W. Stobiecki , J. Dubowik

Seeded Growth Synthesis of Au–Fe3O4 Heterostructured Nanocrystals: Rational Design and Mechanistic Insights

Chem. Mater., 2017, 29 (9), 4022–4035
E. Fantechi, A. G. Roca, B. Sepúlveda, P. Torruella, S. Estradé, F. Peiró, L. E. Coy, S. Jurga, N. G. Bastús, J. Nogués, V. Puntes

Molecular dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate ionic liquid studied by 1H and 19F nuclear magnetic resonances

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 15368-15376
M. Wencka, T. Apih, R.C. Koresec, J. Jenczyk, M. Jarek, K. Szutkowski, S. Jurga, J. Dolinsek

Phthalocyanines with bulky substituents at non-peripheral positions – Synthesis and physico-chemical properties

Dyes and Pigments, 2016, 127, 110-115
A. Tillo, M. Stolarska, M. Kryjewski, Ł. Popenda, L. Sobotta, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski

Dendrimeric Sulfanyl Porphyrazines: Synthesis, Physico-Chemical Characterization, and Biological Activity for Potential Applications in Photodynamic Therapy

ChemPlusChem, 2016, 10.1002/cplu.201600051
D. T. Mlynarczyk, S. Lijewski, M. Falkowski, J. Piskorz, W. Szczolko, L. Sobotta, M. Stolarska, Ł. Popenda, S. Jurga, K. Konopka, Nejat Dzgnes, J. Mielcarek, T. Goslinski

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Synthesis, characterization and photophysical properties of novel 5,7-disubstituted-1,4-diazepine-2,3-dicarbonitriles

Journal of Molecular Structure 2016, 1110, 208–214
E.Wieczorek, M. Gierszewski, Ł. Popenda, E. Tykarska, M. Gdaniec, S. Jurga, M. Sikorski, J. Mielcarek, J. Piskorz, T. Goslinski

Enhancement of Electronic and Optical Properties of ZnO/Al2O3 Nanolaminate Coated Electrospun Nanofibers

J. Phys. Chem. C, 2016, 120 (9), 5124–5132
R. Viter, I. Iatsunskyi, V. Fedorenko, S. Tumenas, Z. Balevicius, A. Ramanavicius, S. Balme, M. Kempiński, G. Nowaczyk, S. Jurga, M. Bechelany

Nanostructured and Selective Filter To Improve Detection of Arsenic on Surface Plasmon Nanosensors

ACS Sensors Article ASAP, 2016, 1 (6), 725–731
Y. C. Reyes, L. E. Coy, L. Yate, S. Jurga, E. E. González

Structural and mechanical properties of NbN and Nb-Si-N films: Experiment and molecular dynamics simulations

Ceramics International, 2016, 42, 11743–11756
A. D. Pogrebnjak, O. V. Bondar, G. Abadias, V. Ivashchenko, O. V. Sobol, S. Jurga, L. E. Coy

The influence of oxidation process on exchange bias in egg-shaped FeO/Fe3O4

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 416, 269-274
B. Leszczyński, G.C. Hadjipanayis, A.A. El-Gendy, K. Załęski, Z. Śniadecki, A. Musiał, M. Jarek, S. Jurga, A. Skumiel

Modified Nucleic Acids in Biology and Medicine

Springer, 2016, 18 chapters, pp.453, Book Series: RNA Technologies
S. Jurga, V.A. Erdmann, J. Barciszewski

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

The effect of gold shape and size on the properties and visible light-induced photoactivity of Au-TiO2

Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 196, 27-40
A. Gołąbiewska, A. Malankowska, M. Jarek, W. Lisowski, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska

Synthesis of Poly(OEOMA) Using Macromonomers via “Grafting-Through” ATRP

Macromolecules, 2015, 48, 6385−6395
Hong Y. Cho, P. Krys, K. Szcześniak, H. Schroeder, S. Park, S. Jurga, M. Buback, K. Matyjaszewski

Structural Model of the Bilitranslocase Transmembrane Domain Supported by NMR and FRET Data

PLoS ONE 10(8): e0135455, 2015, doi:10.1371/journal.pone.0135455
R. Choudhury, E. Sikorski, J. van den Boom, P. Bayer, Ł. Popenda, K. Szutkowski, S. Jurga, M. Bonomi, A. Sali, I. Zhukov, M. Novič

Porphyrazines with peripheral isophthaloxyalkylsulfanyl substituents and their optical properties

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2015, 307, 54-67
M. Gierszewski, M. Falkowski, L. Sobotta, M. Stolarska, Ł. Popenda, S. Lijewski, B. Wicher, G. Burdzinski, J. Karolczak, S. Jurga, M. Gdaniec, E. Tykarska, M. Sikorski, J. Mielcarek, T. Goslinski

Tailoring the Structural, Optical, and Photoluminescence Properties of Porous Silicon/TiO2 Nanostructures

J. Phys. Chem. C, Article ASAP 2015, DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b01670
I. Iatsunskyi, M. Pavlenko, R. Viter, M. Jancelewicz, G. Nowaczyk, I. Baleviciute, K. Załęski, S. Jurga, A. Ramanavicius, V. Smyntyna

Core–shell system based on titanium dioxide with elevated value of dielectric permittivity: Synthesis and Characterization

Synthetic Metals, 2015, 209, 150–157
E.Krysiak, A. Wypych-Puszkarz, K. Krysiak, G. Nowaczyk, M. Makrocka-Rydzyk, S. Jurga, J. Ulanski

Structure of Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001): The role of epitaxial strain at the iron oxide/metal single crystal interface

Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, Springer, 2015, ISBN 978-94-017-9696-5, DOI: 10.1007/978-94-017-9697-2_32, 319-324
M. Lewandowski, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, T. Luciński, S. Jurga

Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions

Thin Solid Films, 2015, 591, 285-288
M. Lewandowski, Z. Miłosz, N. Michalak, R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001)

Surface and Coatings Technology 271 (2015), 87-91
M. Lewandowski, B. Scheibe, T. Vasileiadis, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Local motions in poly(ethylene-co-norbornene) studied by 1H NMR relaxometry

Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 2015, 71, 67–72
M. Makrocka-Rydzyk, A. Woźniak-Braszak, K. Jurga, S. Jurga

Domain wall generated by graded interlayer coupling in Co/Pt/Co film with perpendicular anisotropy

APPLIED PHYSICS LETTERS, 2015, 107, 012404
M. Matczak, R. Schäfer, M. Urbaniak, B. Szymański, P. Kuświk, A. Jarosz, M. Schmidt, J. Aleksiejew, S. Jurga, F. Stobiecki

Amine ligands control of the optical properties and the shape of thermally grown core/shell CuInS2/ZnS quantum dots

Journal of Alloys and Compounds, 2015, 645, 184–192
M. Michalska, A. Aboulaich, G. Medjahdi, R. Mahiou, S. Jurga, R. Schneider

Electrochemical properties of metallated porphyrazines possessing isophthaloxybutylsulfanyl substituents: Application in the electrocatalytic oxidation of hydrazine

Electrochimica Acta, 2015, 168, 216-224
T. Rebis, S. Lijewski, J. Nowicka, Ł. Popenda, L. Sobotta, S. Jurga, J. Mielcarek, G. Milczarek, T. Goslinski

Novel nanostructured hematite–spongin composite developed using an extreme biomimetic approach

RSC Advances, 2015, 5, 79031–79040
T. Szatkowski, M. Wysokowski, G. Lota, D. Pęziak, V.V. Bazhenov, G. Nowaczyk, J.Walter, S. L. Molodtsov, H. Stöcker, C. Himcinschi, I. Petrenko, A. L. Stelling, S. Jurga, T. Jesionowski, H. Ehrlich

Overmodulation of projections as signal‐to‐noise enhancement method in EPR imaging

Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, DOI: 10.1002/mrc.4330
K. Tadyszak, A. Boś-Liedke, J. Jurga, M. Baranowski, R. Mrówczyński, W. Chlewicki, S. Jurga, T. Czechowski

RNA and DNA Diagnostics

Springer, 2015, 16 chapters, pp. 350, Book Series: RNA Technologies
A. Volker Erdmann, S. Jurga, J. Barciszewski

Phthalocyanines with bulky substituents at non-peripheral positions – Synthesis and physico-chemical properties

Dyes and Pigments, 2015, 127:110-115
A. Tillo, M. Stolarska, M. Kryjewski, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Goslinski

Characterization of poly(ethylene 2,6-naphthalate)/polycarbonate blends by DSC, NMR off-resonance and DMTA methods

European Polymer Journal, 2015, 64, 62-69
A. Woźniak-Braszak, K. Jurga, G. Nowaczyk, M. Dobies, M. Szostak, J. Jurga, S. Jurga

Magnetization enhancement in magnetite nanoparticles capped with alginic acid

Composites Part B: Engineering, 2014, 64,147–154
B. Andrzejewski, W. Bednarski, M. Kaźmierczak, A. Łapiński, K. Pogorzelec-Glaser, B. Hilczer, S. Jurga, G. Nowaczyk, K. Załęski, M. Matczak, B. Łęska, R. Pankiewicz, L. Kępiński

Two-dimensional EPR imaging with the rapid scan and rotated magnetic field gradient

Journal of Magnetic Resonance, 2014, 249, 126-130
T. Czechowski, W. Chlewicki, M. Baranowski, K. Jurga, P. Szczepanik, P. Szulc, K. Tadyszak, P. Kedzia, M. Szostak, P. Malinowski, S. Wosinski, W. Prukala, S. Jurga

Influence of fluorine substituents on the NMR properties of phenylboronic acids

Magnetic Resonance in Chemistry, 2014, 52(5), 202-213
B. Gierczyk, M. Kaźmierczak, Ł. Popenda, A. Sporzyński, G. Schroeder, S. Jurga

Morphology and Magnetic Properties of Fe3O4-alginic acid Nanocomposites

Materials and Technology, 2014, 48(5), 675-678
M. Kaźmierczak, K. Pogorzelec-Glaser, K. Pogorzelec-Glaser, S. Jurga, Ł. Majchrzycki, M. Nowicki, R. Czajka, F. Matelski, R. Pankiewicz, B. Łęska, L. Kępiński, B. Andrzejewski

Preparation of platinum modified titanium dioxide nanoparticles with the use of laser ablation in water

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 15199-15206
K. Siuzdak, M. Sawczak, M. Klein, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Cenian

Structural, Spectroscopic, and Magnetic Properties of Eu3+-Doped GdVO4 Nanocrystals Synthesized by a Hydrothermal Method

Inorganic Chemistry, 2014, 53 (23), 12243–12252
A. Szczeszak, T. Grzyb, Z. Śniadecki, N. Andrzejewska, S. Lis, M. Matczak, G. Nowaczyk, S. Jurga, B. Idzikowski

Physical properties of the InPd intermetallic catalyst

Intermetallics, 2014, 55, 56-65
M. Wencka, M. Hahne, A. Kocjan, S. Vrtnik, P. Koželj, D. Korže, Z. Jagličić, M. Sorić, P. Popčević, J. Ivkov, A. Smontara, P. Gille, S. Jurga, P. Tomeš, S. Paschen, A. Ormeci, M. Armbrüster, Yu. Grin, J. Dolinšek

Molecular dynamics of the Supercooled Pharmaceutical Agent Posaconazole Studied via Differential Scanning Calorimetry and Dielectric and Mechanical Spectroscopies

Molecular Pharmaceutics, 2013, 10(10), 3934–3945
K. Adrjanowicz, K. Kamiński, P. Włodarczyk, K. Grzybowska, M. Tarnacka, D. Zakowiecki, G. Garbacz, M. Paluch, S. Jurga

Communication: Synperiplnar to antiperiplanar conformation changes as underlying the mechanism od Debye proces in supercooled ibuprofen

Journal of Chemical Physics, 2013, 139(11), 111103
K. Adrjanowicz, K. Kamiński, M. Dulski, T. Włodarczyk, G. Bartkowiak, Ł. Popenda, S. Jurga, J. Kujawski, I. Kruk, M. K. Bernard, M. Paluch

Star Polymers with a Cationic Core Prepared by ATRP for Cellular Nucleic Acids Delivery

Biomacromolecules, 2013, 14(5), 1262–1267
H. Y. Cho, S. E. Averick, E. Paredes, K. Szcześniak, A. Averick, S. Jurga, S. R. Das, K. Matyjaszewski

Structural elucidation of transmembrane transporter protein bilitranslocase: Conformational analysis of the second transmembrane region TM2 by molecular dynamics and NMR spectroscopy

Biochemica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes, 2013, 1828(11), 2609-2619
A. R. Choudhury, A. Perdih, S. Zuperl, E. Sikorska, T. Solmajer, S. Jurga, I. Zhukov, M. Novic

Molecular dynamics in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Polymer, 2013, 54(13), 3341–3349
M. Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Dobies, M. Jancelewicz, S. Jurga, H. Gao, H. Y. Cho, K. Matyjaszewski

Star Synthesis Using Macroinitiators via Electrochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization

Macromolecules, 2013, 46(15), 5856–5860
S. Park, H. Y. Cho, K. Szcześniak, J. Burdynska, A. J. D. Magenau, S. Jurga, K. Matyjaszewski

Water status and water diffusion transport in lupine roots exposed to lead

Environmental and Experimental Botany, 2013, 87, 100-109
R. Rucińska-Sobkowiak, G. Nowaczyk, M. Krzeszowska, I. Ramęda, S. Jurga

Interactions of a cationic surfactant – (benzyloxymethyl) dodecyldimethylammonium chloride with model biomembrane systems

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, 108, 212–218.
A. Wypych, K. Szpotkowski, S. Jurga, L. Domka, M. Kozak

Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 2012, 226 (11-12), 1271-1291
M. Makrocka-Rydzyk, K. Szcześniak, K. Szutkowski, M. Kozak, S. Jurga, H. Gao, K. Matyjaszewski

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.