Jesteś tutaj

dr Jacek Jenczyk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
+48 61 829 5247
jacek.jenczyk@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Struktura oraz dynamika w układach polimerowych
  • Układy samoorganizujące
  • Spektroskopia dielektryczna
  • Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego
     
Wybrane publikacje: 
  • J. Jenczyk, M. Dobies, M. Markocka-Rydzyk, A. Wypych, S. Jurga, The segmental and global dynamice in lamellar microphase-separated poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer studiem by 1H NMR and dielectric spectroscopy, European Polymer Journal 2013, 49, 3986-3997
  • J. Jenczyk, L. E. Coy, S. Jurga, Poly(ethylene oxide)-block-polystyrene thin films morphology controlled by drying conditions and substrate topography, European Polymer Journal 2016, 75, 234-242
  • J. Jenczyk, S. Jurga, Complementary studies of NMR spin diffusion and atomic force microscopy - Structural characterization of diblock copolymers, Polymer 2016, 99, 90-96
  • J. Jenczyk, M. Woźniak-Budych, M. Jarek, M. Grzeszkowiaki, G. Nowaczyk, S. Jurga, Nanoparticle string formation on self-assembled copolymer films, Applied Surface Science 2017, 406, 235-244
 

The effect of substrate and surface plasmons on symmetry breaking at the substrate interface of the topological insulator Bi2Te3

Scientific Reportsvolume, 2019, 9, 6147
M. Wiesner, R. H. Roberts, J. F. Lin, D. Akinwande, T. Hesjedal, L. B. Duffy, S. Wang, Y. Song, J. Jenczyk, S. Jurga, B. Mróz

Diversity of methyl group dynamics in felodipine: a DFT supported NMR and QENS study

CrystEngComm, 2018, 10.1039/C8CE01605D
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Elucidating the Structure of Ranitidine Hydrochloride Form II: Insights from Solid-State Spectroscopy and ab initio Simulations

Cryst. Growth Des., 2018, DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00639
K. Drużbicki, A. Pajzderska, D. Chudoba, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Molecular dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate ionic liquid studied by 1H and 19F nuclear magnetic resonances

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 15368-15376
M. Wencka, T. Apih, R.C. Koresec, J. Jenczyk, M. Jarek, K. Szutkowski, S. Jurga, J. Dolinsek

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Radiation-induced synthesis of thermo-sensitive, gradient hydrogels based on 2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate

Radiation Physics and Chemistry, 2014, 100, 23-31
S. Kadlubowski, M. Matusiak, J. Jenczyk, M. N. Olejniczak, M. Kozanecki, L. Okrasa

Experimental and Solid-State Computational Study of Structural and Dynamic Properties in the Equilibrium Form of Temazepam

The Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118 (24), 6670–6679
A. Pajzderska, K. Drużbicki, M. A. Gonzalez, J. Jenczyk, B. Peplińska, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.