dr Jacek Jenczyk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
+48 61 829 5247
jacek.jenczyk@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Struktura oraz dynamika w układach polimerowych
  • Układy samoorganizujące
  • Spektroskopia dielektryczna
  • Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego
     
Wybrane publikacje: 
  • J. Jenczyk, M. Dobies, M. Markocka-Rydzyk, A. Wypych, S. Jurga, The segmental and global dynamice in lamellar microphase-separated poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer studiem by 1H NMR and dielectric spectroscopy, European Polymer Journal 2013, 49, 3986-3997
  • J. Jenczyk, L. E. Coy, S. Jurga, Poly(ethylene oxide)-block-polystyrene thin films morphology controlled by drying conditions and substrate topography, European Polymer Journal 2016, 75, 234-242
  • J. Jenczyk, S. Jurga, Complementary studies of NMR spin diffusion and atomic force microscopy - Structural characterization of diblock copolymers, Polymer 2016, 99, 90-96
  • J. Jenczyk, M. Woźniak-Budych, M. Jarek, M. Grzeszkowiaki, G. Nowaczyk, S. Jurga, Nanoparticle string formation on self-assembled copolymer films, Applied Surface Science 2017, 406, 235-244
 

Publikacje

Molecular dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate ionic liquid studied by 1H and 19F nuclear magnetic resonances

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 15368-15376
M. Wencka, T. Apih, R.C. Koresec, J. Jenczyk, M. Jarek, K. Szutkowski, S. Jurga, J. Dolinsek

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.