mgr Anna Marta Kiwilsza

Tytuł pracy: Zastosowanie mezoporowatych materiałów krzemionkowych o uporządkowanej strukturze w układach dostarczania leków z grupy pochodnych 1,4-dihydropirydyny
Promotor: Prof. Jan Wąsicki
Zakład: Zakład Radiospektroskopii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Publikacje

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.