mgr Mikołaj Grzeszkowiak

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki, Specjalność: Nanotechnologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Makromolekularnej, Poznań, 2011
+48 61 829 6710
m.grzesz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i charakterystyka warstw półprzewodnikowych (ZnO, TiO2, Cu2O)
  • Materiały i wielowarstwowe struktury optyczne do zastosowań w fotowoltaice
  • Fizyka powierzchni
  • Dyspersja nanorurek węglowych (CNTs) w roztworach wodnych
  • Mikroskopia elektronowa
Wybrane publikacje: 
  • P. Jeżowski, M. Nowicki, M. Grzeszkowiak, R. Czajka, F. Beguin, „Chemical etching of stainless steel 301 for improving performance of electrochemical capacitors in aqueous electrolyte”, Journal of Power Sources, 279, 555 – 562 (2015), DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.01.027
  • M. Różycka, M. Wojtas, M. Jakób, Ch. Stigloher, M. Grzeszkowiak, M. Mazur, A. Ożyhar, „Intrinsically Disordered and Pliable Starmaker-Like Protein from Medaka (Oryzias latipes) Controls the Formation of Calcium Carbonate Crystals”, PLoS ONE 9(12), 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0114308
  • A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, L. E. Coy, M. Grzeszkowiak, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki, „Mesoporous drug carrier systems for enhanced delivery rate of poorly water-soluble drug: nimodipine”, Journal of Porous Materials, 22(3), 817-829, (2015),, DOI: 10.1007/s10934-015-9955-3
  • T. Deptuła, A. Warowicka, A. Woźniak, M. Grzeszkowiak, M. Jarzębski, M. Bednarowicz, A. Patkowski, R. Słomski, „Cytotoxicity of thermo-responsive polymeric nanoparticles based on N-isopropylacrylamide for potential application as a bioscaffold”, Acta Biochimica Polonica, 62(2), 311-316, (2015), DOI: 10.18388/abp.2015_1007
 

Publikacje

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.