Prof. dr hab. Jan Wąsicki

Członek Rady Naukowej
Kierownik Zakładu Radiospektroskopii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedstawiciel Samodzielnych Pracowników Nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 5220
jwasicki@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Struktura, dynamika I przejścia fazowe określane za pomacą spektroskopii magnetycznego rezonansu
  • Dynamika molekularna
Wybrane publikacje: 
  • A. Pajzderska, M. A. Gonzalez, J. Wąsicki,  Dynamics in molecular and molecular-ionic crystals: A combined experimental and  molecular simulation study of reorientational motions in benzene, pyridinium iodide,  and pyridinium nitrate, The Journal of Chemical Physics 2013, 138, 024508.
  • A. Kiwilsza, J. Mielcarek, A. Pajzderska, J. Wąsicki,  Ordered mesoporous silica material SBA-15: loading of new calcium channel  blocker – lacidipine,  Journal of Microencapsulation 2013, 30, 21
  • P. Bilski, L. Bobrowicz-Sarga, P. Czarnecki, A. Marczak, J. Wąsicki, ​ The p–T phase diagram for new ferroelectric bis-thiourea pyridinium bromide,  The Journal of Chemical Thermodynamics 2013, 59, 182.
  • P. Czarnecki, A. Pajzderska, E. Collet, L. Toupet, J. Wąsicki,  New ferroelectric: Bis-thiourea pyridinium bromide inclusion compound,  Journal of Materials Research 2012, 27, 2844.
  • A. Pajzderska, D. M. Chudoba, J. Mielcarek, J. Wąsicki,  Calorimetric, FTIR and 1H NMR Measurements in Combination with DFT Calculations  for Monitoring Solid-State Changes of Dynamics of Sibutramine Hydrochloride,  Journal of Pharmaceutical Sciences 2012, 101, 3799

Publikacje

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.