dr Marcin Jarek

Dyfrakcja Rentgenowska
Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
+48 61 829 6706
marcin.j@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Rentgenografia strukturalna
  • Strukturalne przemiany fazowe
  • Komory diamentowe
Wybrane publikacje: 
  • M. Szafrański, M. Jarek, Origin of spontaneous polarization and reconstructive phase transition in guanidinium iodide; CrystEngComm 2013, 15(23), 4617-4623.
  • M. Szafrański, M. Jarek, From Nonpolar to Ferroelectric Crystal Structure: The Temperature-Tuned Growth of Two Guanidinium Ethoxysulfonate Polymorphs; Journal of Physical Chemistry B 2008, 112(10), 3101-3109.

Publikacje

Elucidating the Structure of Ranitidine Hydrochloride Form II: Insights from Solid-State Spectroscopy and ab initio Simulations

Cryst. Growth Des., 2018, DOI: 10.1021/acs.cgd.8b00639
K. Drużbicki, A. Pajzderska, D. Chudoba, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Wąsicki

Facile Synthesis of Sulfobetaine-Stabilized Cu2O Nanoparticles and Their Biomedical Potential

ACS Biomater. Sci. Eng., 2017, DOI: 10.1021/acsbiomaterials.7b00465
M. Woźniak-Budych, Ł. Przysiecka, B.M.M. Maciejewska, D. Wieczorek, K. Staszak, M. Jarek, T. Jesionowski, S. Jurga

Molecular dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate ionic liquid studied by 1H and 19F nuclear magnetic resonances

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 15368-15376
M. Wencka, T. Apih, R.C. Koresec, J. Jenczyk, M. Jarek, K. Szutkowski, S. Jurga, J. Dolinsek

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

The influence of oxidation process on exchange bias in egg-shaped FeO/Fe3O4

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 416, 269-274
B. Leszczyński, G.C. Hadjipanayis, A.A. El-Gendy, K. Załęski, Z. Śniadecki, A. Musiał, M. Jarek, S. Jurga, A. Skumiel

The effect of gold shape and size on the properties and visible light-induced photoactivity of Au-TiO2

Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 196, 27-40
A. Gołąbiewska, A. Malankowska, M. Jarek, W. Lisowski, G. Nowaczyk, S. Jurga, A. Zaleska-Medynska

Structural and magnetic properties of melt-spun Y1−xGdxCo2 (0 ⩽ x ⩽ 1) alloys

Journal of Alloys and Compounds, 2015, 618, 258-262
A. Wisniewski, R. Puzniak, Z. Śniadecki, A. Musiał, M. Jarek, B. Idzikowski

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.