dr Jagoda Litowczenko-Cybulska

Stopień naukowy: 
Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne UAM w Poznaniu
Magister Biologii, Zakład Wirusologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik grantu: "Projektowanie i fabrykacja matryc o określonej topografii na bazie polimerów i nanostruktur węglowych do wzrostu i różnicowania neuralnych komórek macierzystych" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 12
+48 61 829 6710
jagoda.litowczenko@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Hodowla i różnicowanie ludzkich neuralnych komórek macierzystych (NSCs), 
 • Wytwarzanie rusztowań komórkowych na bazie kompozytów węglowo-polimerowych jako rusztowania komórkowe (ang. scaffolds)
 • Hodowle komórek na trójwymiarowych rusztowaniach komórkowych
 • Immunocytochemia (mikroskopia konfokalna)
 • Techniki wizualizacji komórek (SEM, AFM, mikroskopia konfokalna)
 • Synteza, charakterystyka nanocząstek i warstw
 • Analiza cytotoksyczności nanocząstek
Wybrane publikacje: 
 • Jagoda Litowczenko, Marta J. Woźniak-Budych, Katarzyna Staszak, Karolina Wieszczycka, Stefan Jurga, Bartosz Tylkowski, Milestones and current achievements in development of multifunctional bioscaffolds for medical application, Bioactive Materials, 2021 
 • J. Litowczenko, J. Gapiński, R. Markiewicz, A. Woźniak, J. K.Wychowaniec, B. Peplińska, S. Jurga, A. Patkowski, Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity studies of poly-N-isopropyl acrylamide gel nanoparticles and films, crylamide gel nanoparticles and films, Materials Science and Engineering: C, 2021.
 • J. K. Wychowaniec, J. Litowczenko, K. Tadyszak, V. Natu, C. Aparicio, B. Peplińska, M. W.Barsoum, M. Otyepka, B. Scheibe, Unique cellular network formation guided by heterostructures based on reduced graphene oxide - Ti3C2Tx MXene hydrogels, Acta Biomaterialia, 2020.
 • J. Litowczenko, B. M. Maciejewska, J. Wychowaniec. M. Kościński, S. Jurga, A. Warowicka, Groove-patterned surfaces induce morphological changes in cells of neuronal origin, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2019.
 • JK. Wychowaniec, J. Litowczenko, K. Tadyszak, Fabricating versatile cell supports from nano- and micro-sized graphene oxide flakes, doi: 10.1016/j.jmbbm.2019.103594 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020.
 • K. Tadyszak, J. Litowczenko, Ł. Majchrzycki, P. Jeżowski, K. Załęski, B. Scheibe, Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications, doi: 10.1016/j.matchemphys.2019.122033; Materials Chemistry and Physics 2020.
 • K. Tadyszak, J. Wychowaniec, J. LitowczenkoBiomedical Applications of Graphene-Based Structures, Nanomaterials, 2018.
 • A. Warowicka, B. M. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Koscinski , A. Baranowka-Korczyc , M. Jasiurkowska-Delaporte, K. K. Koziol, S. Jurga, MWCNT based matrices as a platform for adhesion and growth of cells, Compos. Sci. Technol., 2016, 136, 29-38.
 • D. Maziukiewicz, BM. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Kościński, A. Warowicka, JK. Wychowaniec, S. Jurga, Designing biocompatible spin-coated multiwall carbon nanotubes-polymer composite coatings, doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.125199; Surface and Coatings Technology, 2020.
 • BM. Maciejewska, JK. Wychowaniec, M. Woźniak-Budych, Ł. Popenda, A. Warowicka, K. Golba, J. Litowczenko, Z. Fojud, B. Wereszczyńska, S. Jurga, UV cross-linked polyvinylpyrrolidone electrospun fibres as antibacterial surfaces, doi: 10.1080/14686996.2019.1667737; Science and Technology of Advanced Materials, 2019.

Publikacje

Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications

Materials Chemistry and Physics, 2020, 239, 122033
K. Tadyszak, J. Litowczenko, Ł. Majchrzycki, P. Jeżowski, K. Załęski, B. Scheibe

Fabricating versatile cell supports from nano- and micro-sized graphene oxide flakes

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Available, 2019, 103594

When Art Meets Science

NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2533342, ISBN: 978-83-950131-1-9

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.