dr Mikołaj Lewandowski

Spektroskopia i Mikroskopia Wysokopróżniowa
Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Inżynieryjnych, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Niemcy, 2011
+48 61 829 6717
lewandowski@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost, struktura, właściwości elektronowe, magnetyczne i katalityczne nanostruktur:
    • cienkich warstw, nanocząstek oraz nanodrutów metali i tlenków
    • materiałów 2D i quasi-2D: epitaksjalnego grafenu i ultracienkich (< 0.5 nm) warstw
Wybrane publikacje: 
  • M. Lewandowski, Z. Miłosz, N. Michalak, R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions, Thin Solid Films 2015, 591, 285.
  • M. Lewandowski, B. Scheibe, T. Vasileiadis, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001), Surface and Coatings Technology 2015, 271, 87.
  • M. Lewandowski, I. M. N. Groot, S. Shaikhutdinov, H.-J. Freund, Scanning tunneling microscopy evidence for the Mars-van Krevelen type mechanism of low temperature CO oxidation on an FeO(111) film on Pt(111), Catalysis Today 2012, 181, 52.
  • M. Lewandowski, Y.-N. Sun, Z.-H. Qin, S. Shaikhutdinov, H.-J. Freund, Promotional effect of metal encapsulation on reactivity of iron oxide supported Pt catalysts, Applied Catalysis A: General 2011, 391, 407.
  • Y.-N. Sun, Z.-H. Qin, M. Lewandowski, E. Carrasco, M. Sterrer, S. Shaikhutdinov, and H.-J. Freund, Monolayer Iron Oxide Film on Platinum Promotes Low Temperature CO Oxidation, Journal of Catalysis 2009, 266, 359.

Publikacje

Scanning tunneling microscopy study of Cu-induced surface restructuring of Si(100)-(2 × 1)

Applied Surface Science, 2019, 480, 1156-1161
Z. Miłosz, P. Wojciechowski, I. Zgrajek, M. Wróblewska-Marciniak, S. Mielcarek, F. Stobiecki, M. Lewandowski

On the Structure of Ultrathin FeO Films on Ag(111)

Nanomaterials, 2018, 8(10), 828
M. Lewandowski, T. Pabisiak, N. Michalak, Z. Miłosz, V. Babačić, Y. Wang, M. Hermanowicz, K. Palotás, S. Jurga, A. Kiejna

Symmetry-Induced Structuring of Ultrathin FeO and Fe3O4 Films on Pt(111) and Ru(0001)

Nanomaterials, 2018, 8(9), 719
N. Michalak, Z. Miłosz, G. Peschel, M. Prieto, F. Xiong, P. Wojciechowski, T. Schmidt, M. Lewandowski

Nanoscale Patterns on Polar Oxide Surfaces

Chemistry of Materials, 2016, 28, 7433-7443
M. Lewandowski, I. M. N. Groot, Z.-H. Qin, T. Ossowski, T. Pabisiak, A. Kiejna, A. Pavlovska, S. Shaikhutdinov, H.-J. Freund, E. Bauer

Structure of Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001): The role of epitaxial strain at the iron oxide/metal single crystal interface

Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, Springer, 2015, ISBN 978-94-017-9696-5, DOI: 10.1007/978-94-017-9697-2_32, 319-324
M. Lewandowski, , Z. Miłosz, R. Ranecki, T. Luciński, S. Jurga

Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions

Thin Solid Films, 2015, 591, 285-288
M. Lewandowski, Z. Miłosz, , R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001)

Surface and Coatings Technology 271 (2015), 87-91
M. Lewandowski, B. Scheibe, T. Vasileiadis, , Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Oxidation kinetics of thin and ultra-thin Fe films

Acta Physica Polonica A, 2015, 127, 549-551
A. Marczyńska, J. Skoryna, M. Lewandowski, L. Smardz

Modification of interlayer exchange coupling in Fe/V/Fe trilayers using hydrogen

Journal of Alloys and Compounds 645 (2015), S280–S283
J. Skoryna, A. Marczyńska, M. Lewandowski, L. Smardz

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.