dr Mikołaj Lewandowski

Spektroskopia i Mikroskopia Wysokopróżniowa
Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Inżynieryjnych, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Niemcy, 2011
+48 61 829 6717
lewandowski@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost, struktura, właściwości elektronowe, magnetyczne i katalityczne nanostruktur:
    • cienkich warstw, nanocząstek oraz nanodrutów metali i tlenków
    • materiałów 2D i quasi-2D: epitaksjalnego grafenu i ultracienkich (< 0.5 nm) warstw
Wybrane publikacje: 
  • M. Lewandowski, Z. Miłosz, N. Michalak, R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions, Thin Solid Films 2015, 591, 285.
  • M. Lewandowski, B. Scheibe, T. Vasileiadis, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001), Surface and Coatings Technology 2015, 271, 87.
  • M. Lewandowski, I. M. N. Groot, S. Shaikhutdinov, H.-J. Freund, Scanning tunneling microscopy evidence for the Mars-van Krevelen type mechanism of low temperature CO oxidation on an FeO(111) film on Pt(111), Catalysis Today 2012, 181, 52.
  • M. Lewandowski, Y.-N. Sun, Z.-H. Qin, S. Shaikhutdinov, H.-J. Freund, Promotional effect of metal encapsulation on reactivity of iron oxide supported Pt catalysts, Applied Catalysis A: General 2011, 391, 407.
  • Y.-N. Sun, Z.-H. Qin, M. Lewandowski, E. Carrasco, M. Sterrer, S. Shaikhutdinov, and H.-J. Freund, Monolayer Iron Oxide Film on Platinum Promotes Low Temperature CO Oxidation, Journal of Catalysis 2009, 266, 359.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.