Prof. dr hab. Feliks Stobiecki

Członek Rady Naukowej
Kierownik Zakładu Cienkich Warstw Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
+48 61 869 5136
feliks.stobiecki@ifmpan.poznan.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Własciwości magnetyczne i transportowe cienkich warstw magnetycznech
  •  Poliwarstwy i nanostruktury
  • Proces krystalizacji filmów amorficznych
  • Gigantyczny magnetoopór
Wybrane publikacje: 
  • M. Matczak, P. Kuświk, B. Szymański, M. Urbaniak, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki, A. Ehresmann, Co/Au multilayers with graded anisotropy for magnetic field sensing, Applied Physics Letters 2012, 100, 162402.
  • M. Tekielak, R. Gieniusz, M. Kisielewski, P. Mazalski, A. Maziewski, V. Zablotskii,  F. Stobiecki, B. Szymański, R. Schäfer, The effect of magnetostatic coupling on spin configurations in ultrathin multilayers, Journal of Applied Physics 2011, 110, 043924.
  •  P. Kuświk, A. Ehresmann, M. Tekielak, B. Szymański, I. Sveklo, P. Mazalski, D. Engel, J. Kisielewski, D. Lengemann, M. Urbaniak, Ch.Schmidt, A. Maziewski, F. StobieckiColloidal domain lithography for regularly arranged artificial magnetic out-of-plane monodomains in Au/Co/Au layers, Nanotechnology 2011, 22, 095302. 
  • M. Urbaniak, P. Kuświk, Z. Kurant, M. Tekielak, D. Engel, D. Lengemann,  B. Szymański, M. Schmidt, J. Aleksiejew, A. Maziewski, A. Ehresmann, F. StobieckiDomain-wall movement control in Co/Au multilayers by He+ - ion-bomardment-induced lateral coercivity gradients, Physical Review Letters 2010, 105, 067202. 
  • F. Stobiecki, M. Urbaniak, B. Szymański, J. Dubowik, P. Kuświk, M. Schmidt, T. Weiss, D. Engel, A. Ehresmann, I. Sveklo, A. Maziewski, Magnetic field induced transition from weak to strong ferromagnetic coupling in NiFe/Au/Co/Au multilayers, Applied Physics Letters 2008, 92, 012511.

Publikacje

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.